Aktuality

Aktuálne k vývoju na finančných trhoch

Dvojtýždňový komentár k 13.11.2011 (Ing. Michal Valentík)