Aktuality

Aktuálne k vývoju na finančných trhoch

Za stručnú pozornosť stoja tri skutočnosti, ktoré podporujú znižovanie rizika t.j. pokles rizikovej prémie, čo je pre trhy pozitívne.

1) druhá vlna likvidity do bankového systému cez LTRO – 800 európskych bánk dostalo od ECB úver v celkovej výške 530 mld. euro na tri roky

2) úspešná reštrukturalizácia gréckeho dlhu, ktorá bola podmienkou pre druhý záchranný balík 

3) stále solídne dáta z trhu práce v USA

Viac si môžete prečítať v Dvojtýždennom komentári k 11.3.2012 (Ing. Michal Valentík).