Aktuality

Generali Fond korporátnych dlhopisov – dividendová trieda: výplata dividendy

Generali Fond korporátnych dlhopisov – dividendová trieda vyplatí dividendu za rok 2015 vo výške 5,5 %. Fond vyplatí podielnikom už tretí krát podiel na dosiahnutom výnose fondu.

Podmienky na dlhopisových trhoch neboli tak priaznivé ako v minulých rokoch, kedy došlo k výraznému poklesu úrokových sadzieb, čo podporilo ceny týchto inštrumentov. Aj napriek tejto situácií sa však niektorým skupinám dlhopisov darilo, čo dokladá táto rekordná dividenda.

Vďaka nášmu silnému analytickému zázemiu a prítomnosti skupiny Generali v regióne CEE vyhľadávame fundamentálne silné spoločnosti, ktoré ponúkajú nadpriemerný výnos. Portfólio fondu je navyše široko diverzifikované ako na úrovni jednotlivých titulov, tak aj sektorovo.

Generali Fond korporátnych dlhopisov – dividendová trieda potvrdzuje, že je ideálnym nástrojom pre investorov, ktorí chcú svoje peniaze ochrániť pred infláciou a zároveň mať možnosť dostávať pravidelné dividendy.

Podielnikom bude vyplatená dividenda vo výške 5,5 % z hodnoty cenného papieru fondu platnej k 1.2.2015.