Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Aktuality

Ukončení aktivít slovenskej pobočky ČP INVEST – k 31. 10. 2015

Vážení klienti, dovoľujeme si Vás informovať, že ČP INVEST investiční společnost, a. s., organizačná zložka, ukončí svoje aktivity na území Slovenskej republiky ku dňu 31. októbra 2015. V súvislosti s uzatvorením organizačnej zložky bude ku dňu 31. októbra 2015 ukončená aj aktívna distribúcia investičných fondov v Slovenskej republike.

Po tomto dátume už nemôžeme akceptovať žiadne jednorazové investície ani prestupy medzi fondami s výnimkou už nastavených prestupov, ktoré sú naviazané na produkty „Pravidelného investovania“ alebo „Produkty životného cyklu s definovanou cieľovou čiastkou“. V prípade, že máte založený produkt „Pravidelné investovanie“ alebo „Produkt životného cyklu s definovanou cieľovou čiastkou“, tieto programy Vám budú aj naďalej zachované a Vaše pravidelné investície (vrátane pravidelných investícií zaslaných z vášho bankového účtu) Vám budú aj naďalej pripisované na Váš majetkový účet v zmysle uzatvorenej zmluvy a to až do dosiahnutia tejto cieľovej čiastky. Všetky už zainvestované finančné prostriedky vo fondoch a produktoch Vám budú zachované.

 

Ďalej si Vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ využívate produkt Generali Invest Konto (Generali CEE Konzervatívny fond), od 1.11.2015 nebude možné pripisovať jednorazové investície ani na tento produkt. Z tohto dôvodu, v prípade nedostatku finančných prostriedkov na Generali CEE Konzervatívnom fonde nebudú Vami zadané úhrady platieb (pokyn na predaj alebo pokyn na pravidelný predaj) zrealizované. Je preto nutné, aby ste si včas nastavili všetky platby viazané na pokyny k pravidelnému predaju tak, aby sa Vám realizovali priamo z vášho bankového účtu.

 

Radi by sme Vás informovali, že od 1. novembra 2015 bude spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky zabezpečovať na území Slovenskej republiky všetky nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k podielnikom / majiteľom cenných papierov v súlade s § 144 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. V jednotlivých pobočkách banky bude možné podávať pokyny k predaju cenných papierov a výpoveď zmluvy.

 

Ďalšími možnosťami, ako budete môcť ovládať svoj majetkový účet sú:

  • služba ČP INVEST Online Plus (aktívny elektronický prístup do systému spoločnosti ČP INVEST),
  • klientska linka (nové telefónne číslo +420 281 044 198, po – pi 08:00 – 16:30),
  • tlačivo / formulár s úradne overeným podpisom (tlačivá sú k dispozícií na www.cpinvest.sk).

 

V nadväznosti na vyššie uvedené si Vám dovoľujeme oznámiť našu novú korešpondenčnú adresu:

 

ČP INVEST investiční společnost, a.s.

P.O. BOX 405

660 05 Brno

Česká republika

 

Pokiaľ budete mať záujem o doplňujúce informácie, kontaktujte nás na klientskej linke +420 281 044 198 (platné od 29.10.2015 každý pracovný deň od 8:00 do 16:30 hod.), alebo e-mailom na infoskcpi.cz@generali.com.

 

Ďakujeme Vám za doterajšiu dôveru.