Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovať

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ: Ing. Josef Beneš

Rok narodenia:  1970
Vzdelanie:  

Vysoká škola ekonomická, Praha, obor Bankovníctvo a Financie

School of International Affairs and Business School, Columbia University, New York, U.S.

Odborná prax:
2014 - do teraz

Generali CEE Holding B.V. chief investment officer

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

2013 - 2014 Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidácii - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
2012 - 2014

Raiffeisenbank a.s. - chief investment officer

Raiffeisen investiční společnost a.s. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

2002 - 2012

ČSOB Asset Management, a.s. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

ČSOB Asset Management, a.s., investičná spoločnosť - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

Místopredseda predstavenstva: Mgr. Martin Vít

Rok narodenia: 1976
Vzdělání:

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Obor Právo

Odborná prax:
2014 - do teraz

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - výkonný riaditeľ

2013 - 2014

Raiffeisen investiční společnost a.s. produktový riaditeľ a podpredseda   predstavenstva

2013 - 2013 Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidácii manažér útvaru vnútornej kontroly
2012 - 2013 Raiffeisenbank a.s. projektový manažér
2004 - 2012 ČSOB Asset Management, a.s. vedúci právneho oddelenia a compliance
2002 - 2004 Patria Asset Management, a.s. vedúci právneho oddelenia

Člen predstavenstva: Ing. Alexandra Hájková, MBA

Rok narodenia: 1976
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická, Praha Fakulta financií a účtovníctva, odbor Financie
Argyros School of Business and Economics Chapman University, California, U.S.
Odborná prax:
2008 - doteraz Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - riaditeľka odboru produktov, marketingu a zahraničných aktivít
2006 - 2008 Citibank Europe Plc riaditeľka oddelenia vývoja depozitných a investičných produktov
2004 - 2006 Pioneer Investments
riaditeľka oddelenia marketingu a vývoja produktov pre nové trhy
2001 - 2004 Pioneer Investments
manažérka projektov pre oddelenie Finančnej inštitúcie a
vývoj produktov
1999 - 2001 Pioneer Investments
marketingový špecialista a asistent portfólio manažéra

Člen predstavenstva: Bc. Martin Brož

Rok narodenia: 1976
Vzdělání: BIVŠ Praha, Bankovníctvo/bankový management, obor Bankový management
VOPŠ Praha, Bankovníctvo a finance, obor Bankovníctvo a finance
Odborná prax:
2015 - doteraz Generali CEE Holding N.V., organizační složka, Head of Operations & IT in CEE Local Investment Management
2013 - 2015 Raiffeisen investiční společnost a.s., Head of Operations
2013 - 2014 Raiffeisen penzijní společnost a.s., Head of Operations
2012 ČSOB Asset Management, a.s., Head of Architecture and Application Management, IT specialist
1999 - 2012 Československá obchodní banka, a.s., Head of Portfolio Administration, Portfolio Administration Officer, Banking Trainee

Člen predstavenstva: Bc. Michal Toufar

Rok narodenia: 1975
Vzdělání: Chartered Financial Analyst Institute – CFA Charterholder 2003
Stockholm School of Economics – CEMS Master´s in International Management, výmenný program
Vysoká škola ekonomická, Praha – Financie, Štatistika
Odborná prax:
2015 - doteraz Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. – Chief Portfolio Manager, Head of Portfolio Management Division
2004 - 2015 Generali Investments CEE, a.s. – Senior Portfolio Manager
2003 - 2004 ČSOB Asset Management a.s. – Portfolio Manager
2000 - 2003 Patria Asset Management a.s. – Portfolio Manager
1999 - 2000 Česká pojišťovna a.s. – Risk Manager
1998 Česká národní banka – Odbor menových analýz

Dozorná rada

  • Predseda dozornej rady: Santo Borsellino (*1968)
  • Člen dozornej rady: Carlo Schiavetto (*1972)
  • Člen dozornej rady: Francesco Sola (*1973)
  • Člen dozornej rady: Gregor Pilgram (*1973)
  • Člen dozornej rady: Alexandre Lepere (*1970)