Statuty/Prospekt

Prospekt  

Fondy v EURPDF
Prospekt
Dodatok k Prospektu PDF

Statuty 

Fondy v CZKPDF
Generali  Fond konzervativní 
Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond balancovaný konzervativní
Generali Fond globálních značek 
Generali Fond ropy a energetiky 
Generali Fond farmacie a biotechnologie 
Generali Fond nových ekonomik 
Generali Fond zlatý 
Generali Fond nemovitostních akcií
Generali Fond živé planety