Tlačové správy

ČP INVEST - ako prvý v ČR - získal najvyšší stupeň zabezpečenia webových stránok EV SSL

Praha (3. apríla 2007) - ČP INVEST investiční společnost, a.s. využíva nové možnosti zabezpečenia svojho informačného systému, prostredníctvom ktorého klienti ovládajú svoje majetkové účty cez Internet. Ako prvý v ČR získava najvyšší stupeň verifikácie EV (Extended Validation) SSL od najväčšej svetovej certifikačnej autority VeriSign. Klienti túto zmenu rozpoznajú podľa zeleno podfarbenej adresy s hlásením, že stránka je identifikovaná.

"Od 1. apríla zabezpečujeme svoje webové stránky najvyšším stupňom verifikácie od najväčšieho svetového poskytovateľa tejto služby, spoločnosti VeriSign. Našim klientom tak môžeme ponúknuť ešte bezpečnejší prístup k internetovému ovládaniu ich investičného portfólia. V tejto oblasti nám navyše prislúcha české prvenstvo", uvádza generálny riaditeľ ČP INVEST Robert Hlava.

"Spoločnosť ČP INVEST predtým využívala, okrem súčasnej adresy www.cpinvest.cz, taktiež doménu cp-invest.cz, ktorá je aj naďalej aktívna. S vyšším zabezpečením sa však východiskovou doménou stáva cpinvest.cz. Ak si teda klienti ručne vytvorili odkaz na naše webové stránky a použili v ňom adresu www.cp-invest.cz, zvýšený stupeň verifikácie v tomto prípade nebude aktívny - neprejaví sa zelené podfarbenie adresy. Bude si potrebné odkaz zmeniť." upozorňuje riaditeľ odboru služieb klientom Michal Maďar.