Cenník CZK produktov

Ceníky ke staženíPlatnost odPDF

Cenník CZK produktov 
Generali Investments CEE

1.8.2016

Upozornenie pre podielnikov:

Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.