Generali Fond konzervativní

Úplný názov: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Pôvodný názov fondu

-0.03%

1.2893

Hodnota podielového listu
k 18.01.2017

Fond je určený pre takých klientov, pre ktorých je dôležitá nízka miera rizika a väčšia istota zhodnotenia. Odporúčaný investičný horizont je minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do termínovaných vkladov v dôveryhodných bankách, štátnych dlhopisov a do bonitných firemných dlhopisov. Očakávaná miera zhodnotenia by sa mala pohybovať nad úrovňou bežných bankových sporiacich produktov.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch
  Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.

 • Vstupná braná do oblasti investícií. 

  Fond je vhodný na prestup investícií do ostatných podielových fondov. Je jedno, či ide o jednorazové, alebo pravidelné investície. Tieto pokyny je možné zadávať 24 hodín denne, zároveň máte plnú flexibilitu a kontrolu nad svojím portfóliom. 
 • Dostupná finančná rezerva

  V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do 5 pracovných dní.
 • Nulové poplatky

  S vydaním ani odkupom cenných papierov tohto fondu nie sú spojené žiadne poplatky.
 • Minimálne investičné riziko
 • Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.

 • Minimálna hodnota investície: 500 CZK

Úplný názov fondu: Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Generali Fond konzervativní
Zameranie fondu:

dlhopisový

Založený: 11.10. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo bankového účtu: 1290061059/1111 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Druh cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008474145
Pôvodný SIN: 770010000410
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu: 0 %
Minimálna hodnota investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 %
Manažérsky poplatok*:

0,2 %

*Odmena za riadenie - zahŕňa v sebe aj odmenu za správu.

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 18.01.2017

Vlastný kapitál na podielový list 1.2893 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.44 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.21 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.62 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.07 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.89 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 6.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 3.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 2.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 1.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 1.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 2.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 1.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 1.63 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.