Komentár k 1.9.2015

Hoci bol august pre nehnuteľnostné akcie negatívnym mesiacom (index EPRA klesol o 3,5 %), v porovnaní s akciovými trhmi ako celku bol tento vývoj výrazne lepší (MSCI World index stratil 6,8 %). August bol najviac negatívny pre západoeurópske tituly, s výnimkou veľkých nemeckých rezidenčných hráčov, ktoré skončili so slušným ziskom (hoci sa hlavný nemecký index DAX prepadol o 9 %). Rakúske tituly si s expozíciou na realitných trhoch CEE (index IATX) v auguste pripísali 1,2 %, oproti tomu index nehnuteľnostných titulov obchodovaných v strednej Európe odpísal 6,2 %. Počas augusta reportovala svoje finančné výsledky veľká časť spoločností a tie boli v drvivej väčšine pozitívne – spoločnosti rastú skrz akvizície, ale väčšinou aj organicky vďaka zlepšujúcim sa ekonomickým podmienkam a vysokému dopytu nájomníkov po kvalitných priestoroch. Existuje silný dopyt po kvalitných nehnuteľnostiach v dobrých lokalitách, ktorý sa často stretáva s nedostatočnou ponukou, čo tlačí nájmy a poťažmo aj ceny nehnuteľností smerom nahor. Akcie amerických realitných trustov sa v auguste prepadli takmer o 6 %, spolu s prepadmi na globálnych akciových trhoch. Nálada v americkom reálnom sektore nehnuteľností sa však mierne zlepšila a U.S. housing market index predstavoval na konci augusta vysokých 61 bodov. Výhľad pre celý sektor tak zostáva relatívne priaznivý.