Konzervatívny investičný program

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.

Konzervatívny investičný program  je pripravený pre klientov, ktorí preferujú istotu budúcich výnosov, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. Odporúčame investičný

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061323/1111 (účet vedený v EUR)
Zloženie programu výška investície
Generali Fond konzervativní 50%
Generali Fond korporátních dluhopisů 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 23.09.2016

Vlastný kapitál na podielový list 1.6557 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.23 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.71 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.26 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.74 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.14 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.69 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 16.64 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 21.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -8.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.79 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 3.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 1.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 4.02 %

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.