Balancovaný investičný program

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov peňažného trhu, dlhopisových aj akciových. Odporúčame investičný horizont: 2 - 5 rokov

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Balancovaný investičný program
Mena investičného programu EUR
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund 25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2016

Vlastný kapitál na podielový list 11.9793 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.38 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 4.55 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.53 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.73 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.36 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.78 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 19.96 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 7.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -4.67 %

Hodnota podielovej jednotky investičného programu je vypočítaná ako vážený priemer hodnôt podielových listov jednotlivých fondov a ich percentuálneho zastúpenia v tomto investičnom programe.

Graf


 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.