Používáme cookies, abychom Vám nabídli ten nejlepší uživatelský zážitek. Pokud budete pokračovat bez změny Vašeho nastavení, předpokládáme, že Vám nevadí přijímat veškeré cookies na stránce Generali Investments CEE. Samozřejmě, můžete si naše cookies kdykoliv zablokovat. Chcete vědět více o cookies?

Pokračovať

Trend 5

Výhody

  • Jednoduchá voľba doby trvania

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Investičná brzda

Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!

Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 5 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 5 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 5 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch Generali Investments CEE. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.

Nevyhovuje vám 5-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 8.

Zloženie portfólia

Počet rokov do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Bonds Fund (50%)
5 rokov 10 % 30 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Názov produktu: Trend 5
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: 5 rokov
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061446/1111
Variabilný symbol platby: číslo Zmluvy
Minimálna hodnota investície: 500 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0-2 %

Na akých princípoch Trend 5 pracuje?

Pozostáva z piatich na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.

Výkonnost produktu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.03.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.28 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.04 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.19 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.25 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.73 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3,08 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2,16 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.03.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.01 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.16 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.86 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.76 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.12 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.55 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,87 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2,61 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.03.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.84 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.32 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.61 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.77 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.92 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.94 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,34 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3,65 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.03.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.79 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.24 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.41 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.91 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3,86 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.03.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.73 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.16 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.23 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.65 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.88 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 15.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4,06 %
 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.