Trend 5

Výhody

  • Jednoduchá voľba doby trvania

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Investičná brzda

Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!

Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 5 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 5 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 5 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch Generali Investments CEE. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.

Nevyhovuje vám 5-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 8.

Zloženie portfólia

Počet rokov do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Bonds Fund (50%)
5 rokov 10 % 30 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Názov produktu: Trend 5
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: 5 rokov
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061446/1111
Variabilný symbol platby: číslo Zmluvy
Minimálna hodnota investície: 500 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0-2 %

Na akých princípoch Trend 5 pracuje?

Pozostáva z piatich na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.

Výkonnost produktu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.36 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.27 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.98 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.12 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.25 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.99 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3,08 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2,16 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.33 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.16 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.79 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.21 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.93 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.29 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,87 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2,61 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.27 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.19 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.25 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.16 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.12 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,34 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3,65 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.26 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.23 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.16 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.91 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.1 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.6 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3,86 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.24 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.28 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.08 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.67 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.08 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.57 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 18.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4,06 %
 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.