Trend 8

Výhody

  • Jednoduchá voľba doby trvania

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Investičná brzda

Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!

Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 8 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 8 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 8 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.

Nevyhovuje vám 8-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 5.

Zloženie portfólia

Počet rokov do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative (50%)
8 rokov 30 % 40 % 30 %
7 rokov 20 % 40 % 40 %
6 rokov 10 % 40 % 50 %
5 rokov 10 % 30 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Názov produktu: Trend 8
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: 8 rokov
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061454/1111
Variabilný symbol platby: číslo Zmluvy
Minimálna hodnota investície: 500 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0-3 %

Na akých princípoch Trend 8 pracuje?

Pozostáva z ôsmych na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.

Výkonnost produktu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.46 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.92 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.78 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.59 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.51 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4,07 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0,34 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.43 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.65 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.58 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.72 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.36 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.32 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.42 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3,68 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1,03 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.4 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.38 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.17 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.71 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.05 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.33 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3,30 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1,70 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.36 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.27 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.98 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.12 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.25 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.99 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3,08 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2,16 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.33 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.16 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.79 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.21 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.93 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.29 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,87 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2,61 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.27 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.19 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.25 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.16 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.12 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,34 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3,65 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.26 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.23 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.16 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.91 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.1 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.6 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3,86 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.24 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.28 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.08 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.67 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.08 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.57 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 18.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4,06 %
 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.