Kurzy fondov

Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.

Podielové fondy v EUR

Otvorené podielové fondy Denná
zmena (%)
Denná zmena (EUR)

Generali Premium Conservative Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.09

0.81 / 2.46 / 11.39

11.25

as of 19.01.2017

Generali Premium Balanced Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.19

8.67 / 4.21 / -

10.4

as of 19.01.2017

Generali Corporate Bonds Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.07

4.28 / 4.53 / 25.37

13.39

as of 19.01.2017

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.09

-1.11 / -4.31 / -

10.66

as of 19.01.2017

Generali Emerging Europe Bond Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.29

5.99 / 4.27 / -

10.26

as of 19.01.2017

Generali Balanced Dynamic Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.28

13.11 / 6.31 / -

10.61

as of 19.01.2017

Generali Global Equities Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.31

12.89 / 13.86 / 48.83

15.94

as of 19.01.2017

Generali Oil and Energy Industry Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.43

27.77 / -9.23 / -3.01

9.34

as of 19.01.2017

Generali New Economies Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.2

28.59 / 2.18 / -0.4

9.85

as of 19.01.2017

Generali Emerging Europe Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.09

23.63 / 6.34 / 9.42

10.57

as of 19.01.2017

Generali Commodity Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.35

14.97 / -33.1 / -46.91

5.76

as of 19.01.2017

Exportovať do …

Podielové fondy / investičné programy v CZK

Otvorené podielové fondy Denná
zmena (%)
Denná zmena (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.03

1.07 / 2.71 / 6.4

1.2893

as of 18.01.2017

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

5.25 / 5.38 / 21.93

2.0299

as of 18.01.2017

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.03

8.38 / 4.79 / 20.98

1.727

as of 18.01.2017

Generali Fond globálních značek

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.02

18.31 / 11.53 / 51.83

1.5631

as of 18.01.2017

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.08

0.87 / 14.76 / 78.72

1.6542

as of 18.01.2017

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.01

22.76 / -5.69 / 2.54

1.1883

as of 18.01.2017

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.19

30.29 / 2.51 / 0.07

0.7524

as of 18.01.2017

Generali Fond zlatý

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.66

30.91 / -17.07 / -50.87

0.6137

as of 18.01.2017

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.17

12.5 / 26.72 / 60.67

0.8191

as of 18.01.2017

Generali Fond živé planety

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.24

10.72 / 8.14 / 44.1

0.7065

as of 18.01.2017

Exportovať do …