Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Časový rozvrh prevádzkového dňa

V súlade s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o spôsobe vedenia samostatnej evidencie investičných nástrojov a evidencie nadväzujúcej na samostatnú evidenciu investičných nástrojov, v znení neskorších predpisov, stanovuje spoločnosť Generali Investments CEE,investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) časový rozvrh príjmu a spracovania príkazov v priebehu prevádzkového dňa takto:

  • Príjem príkazov (Pokynov): 8:00 - 17:00
  • Spracovanie príkazov (Pokynov): 8:00 - 17:00
  • Závierka prevádzkového dňa: 02:00 (nasledujúceho prevádzkového dňa)

Príjem a spracovanie príkazov prebieha iba počas pracovných dní. Prevádzkovými dňami tak nie sú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátom uznané sviatky. Určité špecifiká časového rozvrhu prijímania a spracovania príkazov môžu byť stanovené štatútom (prospektom) príslušného fondu kolektívneho investovania, ktorého cenné papiere vedie Spoločnosť v samostatnej evidencii.