Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Časový rozvrh prevádzkového dňa

V súlade s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o spôsobe vedenia samostatnej evidencie investičných nástrojov a evidencie nadväzujúcej na samostatnú evidenciu investičných nástrojov, v znení neskorších predpisov, stanovuje spoločnosť Generali Investments CEE,investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) časový rozvrh príjmu a spracovania príkazov v priebehu prevádzkového dňa takto:

  • Príjem príkazov (Pokynov): 8:00 - 17:00
  • Spracovanie príkazov (Pokynov): 8:00 - 17:00
  • Závierka prevádzkového dňa: 02:00 (nasledujúceho prevádzkového dňa)

Príjem a spracovanie príkazov prebieha iba počas pracovných dní. Prevádzkovými dňami tak nie sú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátom uznané sviatky. Určité špecifiká časového rozvrhu prijímania a spracovania príkazov môžu byť stanovené štatútom (prospektom) príslušného fondu kolektívneho investovania, ktorého cenné papiere vedie Spoločnosť v samostatnej evidencii.