Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Časový rozvrh prevádzkového dňa

V súlade s ustanovením § 4 odst. 1 vyhlášky č. 58/2006 Sb., o spôsobe vedenia samostatnej evidencie investičných nástrojov a evidencie nadväzujúcej na samostatnú evidenciu investičných nástrojov, v znení neskorších predpisov, stanovuje spoločnosť Generali Investments CEE,investiční společnost, a.s. (ďalej len „Spoločnosť“) časový rozvrh príjmu a spracovania príkazov v priebehu prevádzkového dňa takto:

  • Príjem príkazov (Pokynov): 8:00 - 17:00
  • Spracovanie príkazov (Pokynov): 8:00 - 17:00
  • Závierka prevádzkového dňa: 02:00 (nasledujúceho prevádzkového dňa)

Príjem a spracovanie príkazov prebieha iba počas pracovných dní. Prevádzkovými dňami tak nie sú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátom uznané sviatky. Určité špecifiká časového rozvrhu prijímania a spracovania príkazov môžu byť stanovené štatútom (prospektom) príslušného fondu kolektívneho investovania, ktorého cenné papiere vedie Spoločnosť v samostatnej evidencii.