Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva, generálny riaditeľ: Ing. Josef Beneš

Rok narodenia:  1970
Vzdelanie:  

Vysoká škola ekonomická, Praha, obor Bankovníctvo a Financie

School of International Affairs and Business School, Columbia University, New York, U.S.

Odborná prax:
2014 - do teraz

Generali CEE Holding B.V. chief investment officer

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

2013 - 2014 Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidácii - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
2012 - 2014

Raiffeisenbank a.s. - chief investment officer

Raiffeisen investiční společnost a.s. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

2002 - 2012

ČSOB Asset Management, a.s. - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva

ČSOB Asset Management, a.s., investičná spoločnosť - generálny riaditeľ a predseda predstavenstva


Člen predstavenstva: Bc. Martin Brož

Rok narodenia: 1976
Vzdělání: BIVŠ Praha, Bankovníctvo/bankový management, obor Bankový management
VOPŠ Praha, Bankovníctvo a finance, obor Bankovníctvo a finance
Odborná prax:
2015 - doteraz Generali CEE Holding N.V., organizační složka, Head of Operations & IT in CEE Local Investment Management
2013 - 2015 Raiffeisen investiční společnost a.s., Head of Operations
2013 - 2014 Raiffeisen penzijní společnost a.s., Head of Operations
2012 ČSOB Asset Management, a.s., Head of Architecture and Application Management, IT specialist
1999 - 2012 Československá obchodní banka, a.s., Head of Portfolio Administration, Portfolio Administration Officer, Banking Trainee

Člen predstavenstva: Ing. Michal Toufar

Rok narodenia: 1975
Vzdělání: Chartered Financial Analyst Institute – CFA Charterholder 2003
Stockholm School of Economics – CEMS Master´s in International Management, výmenný program
Vysoká škola ekonomická, Praha – Financie, Štatistika
Odborná prax:
2015 - doteraz Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. – Chief Portfolio Manager, Head of Portfolio Management Division
2004 - 2015 Generali Investments CEE, a.s. – Senior Portfolio Manager
2003 - 2004 ČSOB Asset Management a.s. – Portfolio Manager
2000 - 2003 Patria Asset Management a.s. – Portfolio Manager
1999 - 2000 Česká pojišťovna a.s. – Risk Manager
1998 Česká národní banka – Odbor menových analýz

Dozorná rada

  • Predseda dozornej rady: Santo Borsellino (*1968)
  • Člen dozornej rady: Carlo Schiavetto (*1972)
  • Člen dozornej rady: Francesco Sola (*1973)
  • Člen dozornej rady: Antonella Maier (*1960)