Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Investičné programy

Investičné programy predstavujú relatívne jednoduchší spôsob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti.

Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.

Výhody investičných programov

  • jednou čiastkou viac fondov

  • finančné úspory

  • ďalšie zníženie rizika

  • široké investičné možnosti

  • stála informovanosť o vašej investícii

Konzervatívny investičný program 

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.

Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú stabilnější, i když nižší výnosy, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061323/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Fond konzervativní 50%
Generali Fond korporátních dluhopisů 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Vlastný kapitál na podielový list 1.6533 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.33 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.73 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.18 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.01 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 0.54 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0.1 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.02 %
Výkonnost fondu za 10 let 5.77 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -4.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -1.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.92 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 21.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -8.32 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.79 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 3.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 1.94 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 5.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 91.42 %

Vyvážený investičný program 

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov konzervativnych, dlhopisových aj akciových. 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Vyvážený investiční program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061307/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Fond konzervativní 20%
Generali Fond korporátních dluhopisů 30%
Generali Fond balancovaný konzervativní 15%
Generali Fond globáních značek 10%
Generali Fond ropy a energetiky 5%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 5%
Generali Fond zlatý 5%
Generali Fond nemovitostních akcií 10%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Vlastný kapitál na podielový list 1.6623 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.52 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.96 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.8 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 13.7 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.37 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 6.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.23 %
Výkonnost fondu za 10 let 17.97 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -7.32 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 3.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 9.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 4.54 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 10.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -2.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 7.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 23.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -21.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 3.19 %

Dynamický investičný program 

Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Dynamický investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061294/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Fond korporátních dluhopisů 10%
Generali Fond balancovaný konzervativní 25%
Generali Fond globálních značek 15%
 Generali Fond nových ekonomik 5%
Generali Fond ropy a energetiky 10%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 10%
Generali Fond zlatý 5%
 Generali Fond nemovitostních akcií 20%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Vlastný kapitál na podielový list 1.6092 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -2.39 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.01 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 6.14 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -1.5 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.44 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 28.13 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 8.61 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 11.51 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.2 %
Výkonnost fondu za 10 let 31.35 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -8.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 9.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 13.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 7.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 7.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.08 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -6.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 8.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 24.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -31.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 5.31 %

Akciový investičný program 

 Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Akciový investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061286/1111
Nové zloženie programu výška investície
Generali Fond zlatý 15%
Generali Fond živé planety 10%
Generali Fond globálních značek 25%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 15%
Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond nemovitostních akcií 15%
Generali Fond ropy a energetiky 10%
Povodné zloženie programu výška investície
Generali Fond nemovitostních akcií 20%

Generali Fond zlatý

15%
Generali Fond globálních značek 25%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 15%
 Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond ropy a energetiky 15%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Vlastný kapitál na podielový list 1.4779 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -2.99 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.04 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 7.3 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -3.42 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.45 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 50.13 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 14.51 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 23.84 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.37 %
Výkonnost fondu za 10 let 51.16 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 4.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -7.45 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 12.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 5.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 19.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -8.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 11.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 5.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 9.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 10.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 21.74 %

Individuálny investičný program 

Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy.  Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy a spočítajte si vstupný poplatok.

 

 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Individuálny investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061315/1111