Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Investičné programy

Investičné programy predstavujú relatívne jednoduchší spôsob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti.

Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.

Výhody investičných programov

  • jednou čiastkou viac fondov

  • finančné úspory

  • ďalšie zníženie rizika

  • široké investičné možnosti

  • stála informovanosť o vašej investícii

Konzervatívny investičný program 

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.

Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú stabilnější, i když nižší výnosy, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061323/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Fond konzervativní 50%
Generali Fond korporátních dluhopisů 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Vlastný kapitál na podielový list 1.5736 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.71 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.85 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -1.12 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -9.38 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -7.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.97 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.38 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -5.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.08 %
Výkonnost fondu za 10 let 3.26 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 0.32 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -1.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.92 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.85 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 21.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -8.32 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 1.79 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 3.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 1.94 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 5.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2001 91.42 %

Vyvážený investičný program 

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov konzervativnych, dlhopisových aj akciových. 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Vyvážený investiční program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061307/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Fond konzervativní 20%
Generali Fond korporátních dluhopisů 30%
Generali Fond balancovaný konzervativní 15%
Generali Fond globáních značek 10%
Generali Fond ropy a energetiky 5%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 5%
Generali Fond zlatý 5%
Generali Fond nemovitostních akcií 10%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Vlastný kapitál na podielový list 1.537 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -3.9 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -2.2 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -7.55 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -12.46 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -12.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.98 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.69 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.94 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.39 %
Výkonnost fondu za 10 let 12.73 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 1.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 3.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 9.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 4.54 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 10.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -2.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 7.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 23.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -21.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 3.19 %

Dynamický investičný program 

Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Dynamický investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061294/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Fond korporátních dluhopisů 10%
Generali Fond balancovaný konzervativní 25%
Generali Fond globálních značek 15%
 Generali Fond nových ekonomik 5%
Generali Fond ropy a energetiky 10%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 10%
Generali Fond zlatý 5%
 Generali Fond nemovitostních akcií 20%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Vlastný kapitál na podielový list 1.4581 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -6.6 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -4.71 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -12.15 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -14.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -15.89 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.7 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 1.1 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.22 %
Výkonnost fondu za 10 let 24.71 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 2.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 9.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 13.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 7.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 7.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.08 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -6.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 8.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 24.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -31.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 -0.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 5.31 %

Akciový investičný program 

 Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri vyššom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov akciových a zmiešaných, ktoré nie sú európskymi fondmi. Odporúčame investičný horizont dlhší než 5 rokov.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Akciový investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061286/1111
Nové zloženie programu výška investície
Generali Fond zlatý 15%
Generali Fond živé planety 10%
Generali Fond globálních značek 25%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 15%
Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond nemovitostních akcií 15%
Generali Fond ropy a energetiky 10%
Povodné zloženie programu výška investície
Generali Fond nemovitostních akcií 20%

Generali Fond zlatý

15%
Generali Fond globálních značek 25%
Generali Fond farmacie a biotechnologie 15%
 Generali Fond nových ekonomik 10%
Generali Fond ropy a energetiky 15%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Vlastný kapitál na podielový list 1.3129 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -8.3 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -6.44 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -15.75 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -12.93 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -16.59 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.87 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.92 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 10.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.95 %
Výkonnost fondu za 10 let 38.91 %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. 3.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 12.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 5.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 19.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -8.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 11.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 5.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 9.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 10.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 21.74 %

Individuálny investičný program 

Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy.  Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy a spočítajte si vstupný poplatok.

 

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Individuálny investičný program 
Mena investičného programu CZK
Číslo účtu pre investície 1290061315/1111