Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Prehľad bankových účtov produktov Generali Investments CEE v CZK

Štandardná tuzemská platba v EUR (na bankové účty vedené v EUR)

Ak budete  investovať v EUR, pošlite peňažné prostriedky na nižšie uvedený bankový účet zvoleného Investičného programu alebo Fondu, ktorý je vedený v EUR v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zaplatíte poplatky za tuzemskú platbu. Následnú menovú konverziu na CZK za vás automaticky uskutočníme my. Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy.

Otvorené podielové fondy Číslo bank. účtu v EUR
Generali Fond konzervativní  (FKN-CZK) 1290061059/1111
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK) 1290061008/1111
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK-CZK) (dříve Smíšený fond) 1290061016/1111
Generali Fond globálních značek (FGZ-CZK) 1290061024/1111
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB-CZK) 1290061032/1111
Generali Fond ropy a energetiky (FRE-CZK) 1290061067/1111
Generali Fond nových ekonomik (FNE-CZK) 1290061040/1111
Generali Fond zlatý  (FZL-CZK) 1290061075/1111
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA-CZK) 1290061083/1111
Generali Fond živé planety (FŽP-CZK) 1290061091/1111
Investičné programy Číslo bank. účtu v EUR
Konzervatívny investičný program  (KIP-CZK) 1290061323/1111
Vyvážený investičny program  (VIP-CZK) 1290061307/1111
Dynamický investičný program  (DIP-CZK) 1290061294/1111
Akciový investičný program  (AIP-CZK) 1290061286/1111
Individuálny investičny program (IIP-CZK) 1290061315/1111
PARTNER Invest 1290061331/1111

 

Zahraničná platba v CZK (na bankové účty vedené v CZK)

Ak budete  investovať priamo v CZK, pošlite peňažné prostriedky na nižšie uvedený bankový účet zvoleného Investičného programu alebo Fondu, ktorý je vedený v UniCredit Bank Česká republika, a to vo forme zahraničnej platby. Pri platbe nebude uskutočnená menová konverzia. Minimálna výška investície je 500 CZK. Platba v CZK zo Slovenskej republiky do Českej republiky má charakter zahraničnej platby. V rámci zahraničnej platby je nutné uviesť:

  • IBAN (číslo bankového účtu)
  • účel platby (avízo)
  • SWIFT kód

Ako účel platby (avízo) uveďte číslo zmluvy. SWIFT kód je pre všetky produkty zhodný BACXCZPP. Pri produktoch Pravidelné investovania účel platby (avízo) oznámi Spoločnosť v potvrdení o uzatvorení zvoleného produktu. SWIFT kód je i pre tieto produkty zhodný BACXCZPP.

Otvorené podielové fondy Číslo bank. účtu (IBAN)
Generali  Fond konzervativní (FKN-CZK) CZ88 2700 0000 0001 0025 1106
Generali Fond korporátních dluhopisů  (FKD-CZK) CZ96 2700 0000 0001 0085 1101
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK-CZK) (dříve Smíšený fond) CZ64 2700 0000 0001 0095 1102
Generai Fond globálních značek (FGZ-CZK) CZ89 2700 0000 0001 0185 1103
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB-CZK) CZ55 2700 0000 0001 0005 1104
Generali Fond ropy a energetiky (FRE-CZK) CZ56 2700 0000 0001 0035 1107
Generali Fond nových ekonomik (FNE-CZK) CZ23 2700 0000 0001 0015 1105
Generali Fond zlatý (FZL-CZK) CZ24 2700 0000 0001 0045 1108 
Generali Fond nemvitostních akcií (FNA-CZK) CZ89 2700 0000 0001 0055 1109
Generali Fond živé planety (FŽP-CZK) CZ42 2700 0000 0001 0095 1110
Investičné programy Číslo bank. účtu (IBAN)
Konzervatívny investičný program  (KIP-CZK) CZ60 2700 0000 0005 8165 0000
Vyvážený investičný program  (VIP-CZK) CZ48 2700 0000 0005 3145 0000 
Dynamický investičný program  (DIP-CZK) CZ88 2700 0000 0005 0155 0000
Akciový investičný program  (AIP-CZK) CZ08 2700 0000 0005 9045 0000
Individuálny investičný program (IIP-CZK) CZ03 2700 0000 0005 5175 0000
PARTNER Invest CZ48 2700 0000 0005 0235 0000