Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Dynamic Balanced Fund

Úplný název: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.31%

13.05

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je určený pre menej konzervatívnych klientov, ktorí chcú spojiť výhody vyššieho potenciálneho zhodnotenia akcií a nižšej volatility dlhopisovej časti portfólia. Portfólio fondu je rozložené medzi akciovú a dlhopisovú časť s tým, že podiel akcií dosahuje v neutrálnom scenári 60%, pričom cca ⅓ pochádza z regiónu emerging markets, zvyšok tvorí výber svetových akcií. Dlhopisová zložka sa skladá z vyváženého mixu štátnych a korporátnych dlhopisov, predovšetkým z regiónu strednej a východnej Európy.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov                                                                                                                                      Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).

 • Jednoduchosť

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061219/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BGLNMQ96
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,66 %
Manažérsky poplatok*:

2,00 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

 

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 13.05 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.38 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 6.44 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 15.08 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 7.05 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 15.49 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.92 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 26.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.83 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 7.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.