Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Dynamic Balanced Fund

Úplný název: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0.18%

11.23

Hodnota podielového listu
k 10.10.2019

Fond je určený investorom s dlhodobým časovým horizontom najmenej 6 rokov, ktorí chcú využiť potenciál akciových trhov. Podiel tejto dynamickej zložky v portfóliu dosahuje štandardne zhruba 60 %. K zníženiu volatility fondu a pritom zachovaniu atraktívneho výnosu prispieva participácia na firemných dlhopisoch, ktoré v dlhšom časovom horizonte prinášajú vyššie prvky stability a diverzifikácie do celkového portfólia fondu. Poslednou triedou aktív sú štátne dlhopisy ČR a ostatných krajín z regiónu strednej a východnej Európy. Fond je riadený aktívne.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Diverzifikácia v rámci hlavných tried aktív

  Vďaka optimálnej štruktúre aktív, t. j. mixu konzervatívnych dlhopisov a akcií, ponúka fond vyvážený pomer medzi mierou rizika a očakávaným výnosom. Investície vo fondu sú starostlivo rozdelené medzi rôzne odvetvia, regióny a jednotlivé tituly, čo ďalej znižuje celkové riziko.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov                                                                                                                   Do portfólia sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (napr. významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich stabilita v čase, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia atď.).

 • Jednoduchosť

  Môžete čerpať zo všetkých silných stránok jednotlivých inštrumentov širokého portfólia a nemusíte nepretržite sledovať aktuálnu situáciu na trhoch, zaoberať sa analýzami a následnými prevodmi medzi akciami, dlhopismi a nástrojmi peňažného trhu. Naši portfólio manažéri to urobia za vás.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Dynamic Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061219/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00BGLNMQ96
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,73 %
Manažérsky poplatok*:

2,00 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

 

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 10.10.2019

Vlastný kapitál na podielový list 11.23 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.97 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.88 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -0.88 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.91 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 6.04 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 7.98 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.59 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 13.55 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.57 %
Výkonnosť fondu za rok -6.86 %
Výkonnosť fondu za rok 7.98 %
Výkonnosť fondu za rok 6.04 %
Výkonnosť fondu za rok -2.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.