Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Commodity Fund

Úplný název: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.27%

3.74

Hodnota podielového listu
k 17.09.2020

Fond je určený všetkým investorom, ktorí chcú zvýšiť diverzifikáciu svojho portfólia akciových a dlhopisových fondov o ďalšiu triedu aktív – komodity. Fond nakupuje investičné cenné papiere, ktoré odrážajú ceny komodít, pričom hlavný dôraz sa kladie na investície do komodít energetických, poľnohospodárskych a priemyselných. Komoditný fond je vhodný aj pre dynamických investorov, ktorí hľadajú príležitosti na komoditných trhoch, ktoré sú inak pre bežných investorov ťažko prístupné. Zatiaľ čo iné obdobné fondy sa zameriavajú na investície do spoločností z komoditného sektoru (napr. ťažobné firmy), v prípade tohto fondu ide rýdzo o priame investície do jednotlivých komodít. Cieľom fondu je ponúknuť investorom vyvážené komoditné portfólio, ktoré bude ideálnym doplnkom každej investície dosiaľ zameranej iba na akcie a dlhopisy. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Ideálny prvok diverzifikácie portfólia.

  Komodity sa oproti klasickým triedam aktív, akými sú akcie alebo dlhopisy, správajú odlišne. 
 • Najvhodnejší prostriedok pre ochranu proti inflácii, geopolitickej nestabilite a menovým kolapsom

 • Dlhodobý rast dopytu

  Dopyt po komoditách je ťahaný rastom svetovej populácie vo svete a tiež vyšším hospodárskym rastom najmä z tzv. rozvíjajúcich sa krajín na čele s Čínou a Indiou. 
 • Ide o reálne aktíva, ktoré majú vždy svoju hodnotu                                                                   -Komodity môžu rásť, ale i klesať. Nikdy však nemôžu klesnúť ako v prípade akcií alebo dlhopisov na nulu. Vždy majú svoju reálnu hodnotu, ktorá kryje obstarávacie náklady. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Commodity Fund 
Zameranie fondu: komoditný
Založený: 6.8.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061251/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B469TQ76
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 3,95 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 17.09.2020

Vlastný kapitál na podielový list 3.74 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 9.36 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 8.41 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -22.41 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -22.89 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -31.5 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -11.85 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -37.46 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -8.96 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -16.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 -1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 5.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -25.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -17.07 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -13.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -5.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 17.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.