Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Oil and Energy Industry Fund

Úplný název: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.39%

7.59

Hodnota podielového listu
k 17.09.2020

Fond je určený klientom, ktorí sa rozhodli investovať svoje finančné prostriedky minimálne na 8 rokov s cieľom získať vyššie zhodnotenie. Fond sa zameriava na investície do energetiky. Ide najmä o výrobu elektrickej energie, ťažbu a spracovanie ropy, uhlia alebo zemného plynu. Ide o strategické odbory, ktoré sú základom každej ekonomiky a kde dopyt kontinuálne rastie vďaka rastu svetovej populácie a industrializácii rozvíjajúcich sa krajín v čele s Indiou a Čínou. V portfóliu sú zastúpené najmä európske a americké spoločnosti so stabilným postavením na trhu. Doplnkovo aj spoločnosti z regiónu emerging markets (rozvíjajúcich sa trhov) a spoločnosti, ktoré sa zaoberajú alternatívnymi energiami. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o sektorovo zameraný fond, nemal by jeho podiel presiahnuť limit 10% na celkovom objeme portfólia investora.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Rast globálneho dopytu po energiách

  Krajiny emerging markets na čele s Čínou a Indiou budú mať zásadný vplyv na budúci dopyt. Podľa IEA (International Energy Agency) vzrastie globálny dopyt po energiách o viac než 30 % počas nasledujúcich dvoch dekád. Dve tretiny rastu obstarajú India, Čína a krajiny Stredného východu. Aj počet registrovaných automobilov sa počas tohto obdobia zdvojnásobí. 
 • Vysoké investície do energetiky

  Počas nadchádzajúcich dvoch dekád bude svet musieť investovať až 40 bil. USD do infraštruktúry v energetickom sektore. Polovica bude vynaložená do oblasti ropy, zemného plynu, dopravy a navýšenia produkčných kapacít. Zvyšok investícií povedie k zásadným zmenám vo výrobe elektrickej energie. Pôjde o obnoviteľné zdroje, prenosovú sústavu atď. 
 • Bez energií dnes nič nefunguje - Oproti iným sektorom, ktoré sú závislé od krátkodobých trendov a správania sa spotrebiteľov, je energetika spojená so stabilným dlhodobým dopytom. Alternatívy sú obmedzené a život bez energií si je možné len ťažko predstaviť. 
 • Optimalizovaná skladba portfólia

  Spoločné zaradenie ťažobných firiem a spoločností vyrábajúcich elektrickú energiu je obvykle rozdielna reakcia na aktuálny hospodársky cyklus. Zatiaľ čo ropný priemysel kopíruje hospodársky cyklus, pretože je závislý od dopytu a ceny ropy, v sektore utilít je situácia omnoho stabilnejšia a trendy sú tu dlhodobejšieho charakteru. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Oil and Energy Industry Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061235/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B43PTF76
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,99 %
Manažérsky poplatok*:

2,30 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 17.09.2020

Vlastný kapitál na podielový list 7.59 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -5.24 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -5.83 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 23.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -23.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -24.55 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -17.05 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -6.04 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -9.64 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -2.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.92 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -8.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 5.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 15.14 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -17.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -5.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 14.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 -2.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -9.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 3.4 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.