Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Global Equity Fund

Úplný název: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.6%

23.02

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8 rokov a očakávajú za to vyššiu mieru zhodnotenia. Podielnici fondu profitujú predovšetkým z výnosu akcií silných, svetovo známych firiem. Tieto obchodované spoločnosti vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky vo svete – ide napríklad o Nike, Apple, BMW, Gucci a pod. Fond investuje do tých spoločností, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Participácia na raste a význame osobnej spotreby vo svete 

  Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Tomu zodpovedá i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 50 % v ČR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú obzvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo slávnou značkou.
 • Najjednoduchšia forma investovania do svetových blue chips akcií s nízkym rizikom

  Spoločnosti s hodnotnou obchodnou značkou majú riziko porovnateľné s kľúčovými akciovými indexmi a pritom dokážu ponúknuť vyšší potenciálny výnos. 
 • Vernosť značke
 • Je preukázané, že spotrebitelia zachovávajú svoju vernosť obchodným značkám. To sa týka i tovaru občasnej spotreby.
 • Stabilita

  Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov

  Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia).
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Global Equity Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Global Equity Fund 
Zameranie fondu: akciový
Založený: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061227/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B447QW86
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 4,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 3,50 %
20 000 - 39 999 EUR - 3 %
40 000 EUR a viac - 2,50 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
 Celková nákladovosť (TER): 2,89 %
Manažérsky poplatok*:

2,15 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 23.02 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.86 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 6.28 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 12.18 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 27.96 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 13.01 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 32.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 9.91 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 49.97 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 8.44 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 102.46 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 7.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 10.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 20.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -13.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 11.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 4.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 23.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -10.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 13.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.