Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Generali Premium Dynamic Fund

Úplný názov fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

0.08%

13.23

Hodnota podílového listu
k 24.01.2023

Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický tým, že môže plynulo meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95 %. Akcie sú široko diverzifikované tak regionálne, ako aj sektorovo, najmä vďaka inštrumentom typu ETF, ktoré pokrývajú kľúčové svetové akciové indexy. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel prípadne znižovať v období neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, predovšetkým dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

 

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú investovanie do akcií

  ďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu výšku akciového rizika.
 • Flexibilné investičné stratégie

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólio manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio vyššie zastúpenie akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Nižšie kolísanie a vyššia stabilita

  Vďaka optimálnemu nastaveniu portfólia sa fond oproti typickým akciovým fondom správa stabilnejšie a v prípade poklesu kapitálových trhov lepšie ochraňuje majetok fondu. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Dynamic Fund 
Zameranie fondu: zmiešaný
Založený: 21.12.2015
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BYZDV532
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Celková nákladovosť (TER):  2,11 %
Manažérsky poplatok*:

1,8 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Scenáre výkonnosti: https://www.priipsdocuments.com/GeneraliCEE/?isin=IE00BYZDV532&lang=sk&kid=yes

Výkonnosť fondu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 24.01.2023

Vlastný kapitál na podielový list 13.23 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 4.26 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 8.27 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.04 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -10.67 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.5 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.51 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.84 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 7.91 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.53 %
Výkonnost fondu za 10 let N/A %
Výkonnost fondu za 10 let p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2022 -17.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 16.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -0.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 19.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -7.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 8.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 10.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.