Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Premium Dynamic Fund

Úplný název: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc

-0.67%

14.82

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Generali Premium Dynamic Fund je určený pre investorov, ktorí očakávajú vyšší očakávaný výnos a sú ochotní podstúpiť vyššie riziko. Fond je charakteristický tým, že môže plynulo meniť zastúpenie akciovej zložky portfólia. V neutrálnej alokácii tento podiel dosahuje zhruba 95 %. Akcie sú široko diverzifikované tak regionálne, ako aj sektorovo, najmä vďaka inštrumentom typu ETF, ktoré pokrývajú kľúčové svetové akciové indexy. Investičná stratégia umožňuje flexibilne reagovať na situáciu na kapitálových trhoch a tento podiel prípadne znižovať v období neistoty v prospech dlhopisov. Tento prístup znižuje celkové riziko a investorom umožňuje participovať na akciových výnosoch v časoch rastu. Naopak, v turbulentných časoch sa zvyšuje podiel konzervatívnejších inštrumentov, predovšetkým dlhopisov a nástrojov peňažného trhu, a portfólio je lepšie chránené proti prípadným rizikám a poklesom.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

 

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú investovanie do akcií

  ďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu výšku akciového rizika.
 • Flexibilné investičné stratégie

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólio manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio vyššie zastúpenie akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Nižšie kolísanie a vyššia stabilita

  Vďaka optimálnemu nastaveniu portfólia sa fond oproti typickým akciovým fondom správa stabilnejšie a v prípade poklesu kapitálových trhov lepšie ochraňuje majetok fondu. 
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Dynamic Fund 
Zameranie fondu: zmiešaný
Založený: 21.12.2015
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BYZDV532
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Celková nákladovosť (TER):  2,18 %
Manažérsky poplatok*:

1,8 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne.  Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 14.82 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.6 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.64 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 10.27 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 26.45 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 12.61 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 22.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 7.02 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 37.22 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 6.53 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -0.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 19.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -7.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 8.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 10.5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.