Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Investičné konto Generali

Na budúcnosti je najlepšie, že nikdy neviete, čo prinesie. Ale tiež dopredu neuhádnete, koľko to bude stáť. Preto je tu Investičné konto Generali – Generali Premium Conservative Fund so sprievodnými službami, vďaka ktorému svoje peniaze zhodnotíte a vytvoríte si príjemnú finančnú rezervu na plánované alebo aj nečakané výdavky. Určte si výšku investície a všetko ostatné nechajte na nás.

Čo vám Investičné konto Generali ponúka?

  • Vytvorenie krátkodobej, strednodobej aj dlhodobej finančnej rezervy.

  • Možnosť dosiahnuť zaujímavé výnosy na princípe pravidelného investovania v produkte PARTNER Invest.

  • Možnosť zhodnotenia voľných finančných prostriedkov v produktu Trend.

  • Prehľad o všetkých vykonaných transakciách i dosiahnutom zhodnotení.

  • Nulové zdanenie výnosov po 3 rokoch.

  • V prípade potreby peniaze rýchlo k dispozícii.

  • Pohodlný internetový prístup.

Investičné konto Generali Vám umožní vyriešiť hneď niekoľko potrieb naraz:

  • môže Vám zaujímavo zhodnocovať dočasne voľné krátkodobé prostriedky,
  • prostredníctvom pravidelného investovania Vám pomôže vytvárať dlhodobú rezervu,

Ako Investičné konto Generali funguje

Investičné konto Generali – Generali Premium Conservative Fund so sprievodnými službami môže byť zaujímavým riešením pre tých, ktorí chcú mať svoj finančný majetok efektívne usporiadaný a pod kontrolou, chcú mať možnosť investovať svoje finančné prostriedky do vysoko likvidného Generali Premium Conservative Fund a mať tak možnosť cenné papiere za krátky čas premeniť do finančnej rezervy, plniť si svoje sny, hodlajú zaistiť seba a svojich blízkych do budúcnosti, alebo pre tých, ktorí by radi zarobili na možnom zhodnotení.


Prostredníctvom produktu Investičného Konta Generali môžete vytvárať krátkodobú finančnú rezervu, takže z nemilých prekvapení typu dosluhujúcej pračky, opravy auta a pod. si už nebudete musieť robiť starosti.

Pre dosiahnutie vašich dlhodobých plánov je tu produkt životného cyklu PARTNER Invest, ktorý prináša jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu, zaistiť si finančnú slobodu, splniť si svoje sny. Ukáže vám, že aj s bežnými príjmami môžete zarobiť, že k veľkým sumám sa možno prepracovať.
V prípade produktu PARTNER Invest si len treba určiť, na ako dlho a koľko chcete investovať. O všetko ostatné sa už PARTNER Invest postará sám. Je vytvorený niekoľkými na seba nadväzujúcimi modelovými portfóliami s vopred daným zložením a dobou trvania. Včas znižuje riziko tak, ako sa blíži koniec investičného horizontu a uzamyká dosiahnuté zhodnotenie. S PARTNER Invest je možné investovať pohodlne a bez starostí.

Poplatky

Vstupný poplatok Investičného programu pre Investičné konto Generali je stejný ako  Vstupný poplatok pre Generali Premium Conservative Fund 1 %. Za vedenie majetkového účtu Vám nebudeme účtovať poplatok, ani za akékoľvek transakcie s podielovými listami. Neplatíte ani za zrušenie majetkového účtu.

Bezpečie

Investičné konto Generali je marketingovým označením pre Generali Premium Conservative Fund s doplnkovými službami, ktoré maximalizujú komfort použitia tohto produktu.

Investičné konto Generali je najkonzervatívnejší produkt v našej ponuke a Generali Premium Conservative Fund pravdepodobne aj jeden z najstabilnejších fondov na slovenskom trhu vôbec. Tento produkt je vhodný pre konzervatívnych investorov s malými alebo žiadnymi skúsenosťami s investovaním.

Generali Premium Conservative Fund investuje prevažne do termínovaných vkladov v dôveryhodných bankách, do štátnych dlhopisov a do bonitných firemných dlhopisov. Má tak v portfóliu zastúpené kvalitné konzervatívne investície.

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 11.33 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.89 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 0.89 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.3 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0.8 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.16 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 12.62 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 1.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 5.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 0 %

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.