Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Investičné programy

Investičné programy predstavujú jednoduchý sposob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti. Stačí vedieť, na ako dlho chcete peniaze investovať a aký je váš postoj k investičnému riziku. Podľa toho je investovaná čiastka rozdeľovaná do vybraných fondov Generali Investments CEE.

Výhody investičných programov

  • jednou čiastkou viac fondov

  • finančné úspory

  • ďalšie zníženie rizika

  • široké investičné možnosti

  • stála informovanosť o vašej investícii

Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.

Konzervatívny investičný program

Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú istotu budúcich výnosov, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. Odporúčame investičný horizont: 2 - 3 roky

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061366/1111 (účet vedený v EUR)
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.99 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.74 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Vyvážený investičný program

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov peňažného trhu, dlhopisových aj akciových. Odporúčame investičný horizont: 3 - 5 rokov

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Vyvážený investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061374/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund 25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.21 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.73 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.93 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.03 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 1.11 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.37 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 2.96 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 6.84 %
 

Dynamický investičný program

Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Dynamický investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061382/1111
Zloženie programu výška investície
Zloženie programu Výška investície
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.84 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.04 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.48 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.82 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.49 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 7.7 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.5 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.71 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 12.14 %
 

Individuálny investičný program

Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy. Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy.

 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program  Individuálny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061390/1111