Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Investičné programy

Investičné programy predstavujú jednoduchý sposob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti. Stačí vedieť, na ako dlho chcete peniaze investovať a aký je váš postoj k investičnému riziku. Podľa toho je investovaná čiastka rozdeľovaná do vybraných fondov Generali Investments CEE.

Výhody investičných programov

  • jednou čiastkou viac fondov

  • finančné úspory

  • ďalšie zníženie rizika

  • široké investičné možnosti

  • stála informovanosť o vašej investícii

Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.

Konzervatívny investičný program

Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú istotu budúcich výnosov, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. Odporúčame investičný horizont: 2 - 3 roky

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061366/1111 (účet vedený v EUR)
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.61 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.37 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -1.2 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.74 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -7.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Vyvážený investičný program

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov peňažného trhu, dlhopisových aj akciových. Odporúčame investičný horizont: 3 - 5 rokov

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Vyvážený investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061374/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund 25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.22 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.5 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.47 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -5.95 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -0.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 10.93 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.52 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.08 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 6.84 %
 

Dynamický investičný program

Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Dynamický investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061382/1111
Zloženie programu výška investície
Zloženie programu Výška investície
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 20.03.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.86 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.93 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.33 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -10.23 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -2 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 27.09 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 8.32 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.11 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 12.14 %
 

Individuálny investičný program

Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy. Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy.

 

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program  Individuálny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061390/1111