Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Investičné programy

Investičné programy predstavujú jednoduchý sposob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti. Stačí vedieť, na ako dlho chcete peniaze investovať a aký je váš postoj k investičnému riziku. Podľa toho je investovaná čiastka rozdeľovaná do vybraných fondov Generali Investments CEE.

Výhody investičných programov

  • jednou čiastkou viac fondov

  • finančné úspory

  • ďalšie zníženie rizika

  • široké investičné možnosti

  • stála informovanosť o vašej investícii

Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.

Konzervatívny investičný program

Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú istotu budúcich výnosov, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. Odporúčame investičný horizont: 2 - 3 roky

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061366/1111 (účet vedený v EUR)
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.71 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -1.23 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -4.02 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -11.99 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -10.62 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -10.2 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -3.52 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -9.84 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -2.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 -1.18 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Vyvážený investičný program

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov peňažného trhu, dlhopisových aj akciových. Odporúčame investičný horizont: 3 - 5 rokov

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Vyvážený investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061374/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund 25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -3.64 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -2.61 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -9.53 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -14.91 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -16.15 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.91 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.66 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.43 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -7.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 5.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 7.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -6.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 6.84 %
 

Dynamický investičný program

Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Dynamický investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061382/1111
Zloženie programu výška investície
Zloženie programu Výška investície
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 29.09.2022

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -5.87 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -4.45 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -14.87 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -17.86 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -20.66 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.22 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.74 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -5.12 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 14.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -14.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 11.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 8.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -10.94 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 5.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 6.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -14.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 12.14 %
 

Individuálny investičný program

Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy. Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program  Individuálny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061390/1111