Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

PARTNER Invest

Vaše investície pre život

Životný investičný program.

 • Jedno rozhodnutie, jeden produkt pre splnenie vašich snov.
 • Pohodlne, bez starostí.

Aj s bežnými príjmami môžete investovaním zarobiť.

K veľkým sumám sa je možné prepracovať prostredníctvom čiastok menších. Nezbohatnete za noc. Bude to beh na dlhú trať, ale vám stačí iba stlačiť spúšť pomyselnej štartovacej pištole. Finanční odborníci s dlhoročnými skúsenosťami už povedú vašu investíciu tak, aby sa do cieľa dostala v určenom čase a vo finiši nestratila svoje sily.

V prípadne produktu PARTNER Invest vám len postačí si určiť, na ako dlho a koľko chcete investovať. O všetko ostatné sa už postará sám.

Je to produkt pre celý váš investičný život. Vie najlepšie, čo je pre vás v jednotlivých etapách vášho života investične najlepšie.

Pravidelne upravuje vaše portfólio do správnych pomerov bezpečných a dynamickejších aktív. Včas vám znižuje riziko tak, ako sa blížite ku koncu vášho investičného horizontu. Odprevadí vaše investície do bezpečných vôd, aby ste na záver uzamkli dosiahnuté zhodnotenie. Aj keby v tomto období prišla svetová katastrofa - trebárs hurikán, tak vaše peniaze si neodnesie, pretože budú ukotvené v bezpečnom prístave.

Investovať môžete jednorazovo na začiatku (min. 100 EUR), mimoriadnymi platbami v celom priebehu alebo pravidelne menšími čiastkami (min. 10 EUR). Záleží len na vás.

PARTNER Invest
Vaše investície pre život

Splnenie
vašich snov

 • Fáza 1

  40 - 13 rokov
 • Fáza 2

  12 - 9 rokov
 • Fáza 3

  8 - 6 rokov
 • Fáza 4

  5 - 3 rokov
 • Fáza 5

  2 - 1 rok

Podrobnejšie informácie o produkte nájdete v Technickom popise.

Prestaňte strácať čas premietaním, na čo všetko nikdy nebudete mať, a ZMEŇTE TO s PARTNER Invest!

Životný investičný program, ktorý vám bude dlhodobým a stálym partnerom na ceste za uskutočnením vašich snov.

Základní údaje:

Názov produktu: PARTNER Invest (PAR-EUR)
Číslo účtu pre platby: 1290061403/1111
Variabilný symbol platby: Bude klientovi oznámený v potvrdený o uzatvorení produktu PARTNER Invest
Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Ceník:

1. Vstupný poplatok Investičného programuFáza 1Fáza 2Fáza 3Fáza 4Fáza 5
v % z objemu investovanej čiastky40-13 rokov*12-9 rokov*8-6 rokov*5-3 roky*2-1 rok*
0-3 999 EUR 4,00% 3,25% 2,25% 1,45% 0,50%
4 000-19 999 EUR 3,70% 2,98% 2,05% 1,29% 0,40%
20 000-39 999 EUR 3,30% 2,63% 1,80% 1,10% 0,30%
40 000-99 999 EUR 3,00% 2,38% 1,63% 0,98% 0,25%
100 000 EUR a viac 2,50% 1,98% 1,35% 0,81% 0,20%
2. Výstupný poplatok 0% 0% 0% 0% 0%

* roky pri jednotlivých fázach zodpovedajú štandardnému nastaveniu programu PARTNER Invest

Prestupy z Fondov do programu PARTNER Invest**

Cieľová fázaFáza 1Fáza 2Fáza 3Fáza 4Fáza 5
Zdrojový fond  DIP  DVIP  VIP  KVIP  KIP
Generali Premium Conservative Fund 3,00% 2,45% 1,70% 1,11% 0,40%
Generali Corporate Bonds Fund 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00
Akciové Fondy* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Generali Global Equity Fund, Generali New Economies Fund, Generali Balanced Commodity Fund

** Pri prestupoch z Fondov do Investičných programov (Fáz) sa poplatky za prestup strhávajú na úrovni jednotlivých Fondov, t.j. podľa váh jednotlivých Fondov v danom programe. V tabuľkách sú uvedené prepočítané hodnoty na úrovni programov (Fáz).

DIP - Dynamický investičný program, DVIP -  Dynamicko vyvážený investičný program,  VIP - Vyvážený investičný program, KVIP -  Konzervatívne vyvážený investičný program, KIP - Konzervatíny investičný program

Na akých princípoch PARTNER Invest pracuje

Je tvorený piatimi na seba nadväzujúcimi modelovými portfóliami (fázami) s dopredu daným zložením a obdobím trvania. V každej fáze je zastúpený iný podiel akciových a dlhopisových fondov v kombinácii s fondmi peňažného trhu. Trvanie jednotlivých fáz sa postupne skracuje tak, ako v portfóliu rastie podiel konzervatívnych inštrumentov.

Zloženie jednotlivých fáz sa mení v závislosti od investičného horizontu. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané z akciových do konzervatívnejších investičných stratégií. PARTNER Invest tu vychádza z portfóliovej štruktúry investičných programov Generali Investments CEE. Vaša investícia je zaradená do príslušnej fázy na základe vami stanoveného obdobia investovania (investičného horizontu). Po skončení tejto fázy sa automaticky presúva do fázy nasledujúcej. Vaše portfólio je navyše každoročne upravované do správnych investičných pomerov tak, aby maximalizovalo svoj prínos pri nižšej miere rizika - je rebalancované.

Zloženie portfólia

Typ fázyPočet rokovAkciové fondyGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund 
Fáza 1 - DIP-EUR 40-13 100% - -
Fáza 2 - DVIP-EUR 12-9 75% 25% -
Fáza 3 - VIP-EUR 8-6 50% 25% 25%
Fáza 4 - KVIP-EUR 5-3 25% 45% 30%
Fáza 5 - KIP-EUR 2-1 - 50% 50%

DIP-EUR - Dynamický investičný program,DVIP-EUR - Dynamicko vyvážený investiční program, VIP-EUR - Vyvážený investičný program, KVIP-EUR - Konzervatívne vyvážený investičný program, KIP-EUR - Konzervatívny investičný program

Zloženie investičných inštrumentov - jednotlivé podielové fondy

 PKF-EURFKD-EURFSA-EURFNE-EURFKOM-EUR
Fáza 1 - - 25% 35% 40%
Fáza 2 - 25% 20% 25% 30%
Fáza 3 25% 25% 20% 10% 20%
Fáza 4 30% 45% 15% 10% -
Fáza 5 50% 50% - - -

PKF-EUR: Generali Premium Conservative Fund, FKD-EUR: Generali Corporate Bonds Fund, FSA-EUR: Generali   Global Equity Fund, FNE-EUR: Generali New Economies Fund, FKOM-EUR: Generali Balanced Commodity Fund

Zmeniť sny na skutočnosť nie je drahé.

Vstupný poplatok Investičného programu sa odvíja od výšky investovanej čiastky a fázy, v ktorej investujete. Ak si stanovíte cieľovú čiastku, potom si predplatíte poplatok podľa aktuálnej fázy a až do prekonania tejto čiastky už neplatíte žiadne ďalšie vstupné poplatky. Do tejto čiastky potom môžete investovať pravidelnými čiastkami aj jednorazovými vkladmi. Cieľovú čiastku si môžete kedykoľvek zvýšiť, poplatok zaplatíte len z rozdielu. Ak si cieľovú čiastku dopredu nenavŕšite, investície presahujúce jej výške budú spoplatnené ako jednorazové platby.

Príklady výpočtu vstupných poplatkov Investičného programu nájdete v sekcii PARTNER Invest v príkladoch.

Fáze 1

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 2.54 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 6.43 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.92 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -3.48 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 11 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.54 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.51 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.08 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 12.14 %
 

Fáze 2

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.94 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 5.07 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.87 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -2.31 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.45 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.4 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.44 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 1.94 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 10.16 %
 

Fáze 3

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.23 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 4.11 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.72 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -1.27 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.16 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.19 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.72 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 2.55 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 6.84 %
 

Fáze 4

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.34 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.22 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.73 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.5 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -0.5 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.17 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -0.85 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5.79 %
 

Fáze 5

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 08.06.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.13 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.83 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.27 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.61 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.45 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.2 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -5.81 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Cieľová čiastka

Príklad 1 Predplatenie cieľovej čiastky

Klient si nastavil tieto parametre:

 • štandardné nastavenie programu (počiatočná fáza = Fáza 1)
 • obdobie investovania: 30 rokov
 • cieľová čiastka: 14 400 EUR (40 EUR/mesiac)

Výpočet vstupného poplatku Investičného programu: 3,7% x 14 400 = 532,80 EUR

Príklad 2 Navŕšenie cieľovej čiastky

Klient sa v priebehu trvania programu rozhodol zvýšiť mesačné platby na 80 EUR/mesiac. Pre túto zmenu sa rozhodol v 7. roku pred koncom programu (Fáza 3).

 • Pôvodná cieľová čiastka: 14 400 EUR
 • Navŕšenie cieľovej čiastky o: 40 x 12 x 7 = 3 360 EUR

Výpočet vstupného poplatku Investičného programu: z rozdielu 3 360 EUR = 2,25% x 3 360 = 75,60 EUR

Poznámka: Ak si klient cieľovú čiastku dopredu nenavŕši, investície presahujúce jej výšku budú spoplatnené ako jednorazové platby.

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.