Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

PARTNER Invest

Vaše investície pre život

Životný investičný program.

 • Jedno rozhodnutie, jeden produkt pre splnenie vašich snov.
 • Pohodlne, bez starostí.

Aj s bežnými príjmami môžete investovaním zarobiť.

K veľkým sumám sa je možné prepracovať prostredníctvom čiastok menších. Nezbohatnete za noc. Bude to beh na dlhú trať, ale vám stačí iba stlačiť spúšť pomyselnej štartovacej pištole. Finanční odborníci s dlhoročnými skúsenosťami už povedú vašu investíciu tak, aby sa do cieľa dostala v určenom čase a vo finiši nestratila svoje sily.

V prípadne produktu PARTNER Invest vám len postačí si určiť, na ako dlho a koľko chcete investovať. O všetko ostatné sa už postará sám.

Je to produkt pre celý váš investičný život. Vie najlepšie, čo je pre vás v jednotlivých etapách vášho života investične najlepšie.

Pravidelne upravuje vaše portfólio do správnych pomerov bezpečných a dynamickejších aktív. Včas vám znižuje riziko tak, ako sa blížite ku koncu vášho investičného horizontu. Odprevadí vaše investície do bezpečných vôd, aby ste na záver uzamkli dosiahnuté zhodnotenie. Aj keby v tomto období prišla svetová katastrofa - trebárs hurikán, tak vaše peniaze si neodnesie, pretože budú ukotvené v bezpečnom prístave.

Investovať môžete jednorazovo na začiatku (min. 100 EUR), mimoriadnymi platbami v celom priebehu alebo pravidelne menšími čiastkami (min. 10 EUR). Záleží len na vás.

PARTNER Invest
Vaše investície pre život

Splnenie
vašich snov

 • Fáza 1

  40 - 13 rokov
 • Fáza 2

  12 - 9 rokov
 • Fáza 3

  8 - 6 rokov
 • Fáza 4

  5 - 3 rokov
 • Fáza 5

  2 - 1 rok

Podrobnejšie informácie o produkte nájdete v Technickom popise.

Prestaňte strácať čas premietaním, na čo všetko nikdy nebudete mať, a ZMEŇTE TO s PARTNER Invest!

Životný investičný program, ktorý vám bude dlhodobým a stálym partnerom na ceste za uskutočnením vašich snov.

Základní údaje:

Názov produktu: PARTNER Invest (PAR-EUR)
Číslo účtu pre platby: 1290061403/1111
Variabilný symbol platby: Bude klientovi oznámený v potvrdený o uzatvorení produktu PARTNER Invest
Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Ceník:

1. Vstupný poplatok Investičného programuFáza 1Fáza 2Fáza 3Fáza 4Fáza 5
v % z objemu investovanej čiastky40-13 rokov*12-9 rokov*8-6 rokov*5-3 roky*2-1 rok*
0-3 999 EUR 4,00% 3,25% 2,25% 1,45% 0,50%
4 000-19 999 EUR 3,70% 2,98% 2,05% 1,29% 0,40%
20 000-39 999 EUR 3,30% 2,63% 1,80% 1,10% 0,30%
40 000-99 999 EUR 3,00% 2,38% 1,63% 0,98% 0,25%
100 000 EUR a viac 2,50% 1,98% 1,35% 0,81% 0,20%
2. Výstupný poplatok 0% 0% 0% 0% 0%

* roky pri jednotlivých fázach zodpovedajú štandardnému nastaveniu programu PARTNER Invest

Prestupy z Fondov do programu PARTNER Invest**

Cieľová fázaFáza 1Fáza 2Fáza 3Fáza 4Fáza 5
Zdrojový fond  DIP  DVIP  VIP  KVIP  KIP
Generali Premium Conservative Fund 3,00% 2,45% 1,70% 1,11% 0,40%
Generali Corporate Bonds Fund 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00
Akciové Fondy* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

*Generali Global Equity Fund, Generali New Economies Fund, Generali Oil and Energy Industry Fund, Generali Commodity Fund

** Pri prestupoch z Fondov do Investičných programov (Fáz) sa poplatky za prestup strhávajú na úrovni jednotlivých Fondov, t.j. podľa váh jednotlivých Fondov v danom programe. V tabuľkách sú uvedené prepočítané hodnoty na úrovni programov (Fáz).

DIP - Dynamický investičný program, DVIP -  Dynamicko vyvážený investičný program,  VIP - Vyvážený investičný program, KVIP -  Konzervatívne vyvážený investičný program, KIP - Konzervatíny investičný program

Na akých princípoch PARTNER Invest pracuje

Je tvorený piatimi na seba nadväzujúcimi modelovými portfóliami (fázami) s dopredu daným zložením a obdobím trvania. V každej fáze je zastúpený iný podiel akciových a dlhopisových fondov v kombinácii s fondmi peňažného trhu. Trvanie jednotlivých fáz sa postupne skracuje tak, ako v portfóliu rastie podiel konzervatívnych inštrumentov.

Zloženie jednotlivých fáz sa mení v závislosti od investičného horizontu. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané z akciových do konzervatívnejších investičných stratégií. PARTNER Invest tu vychádza z portfóliovej štruktúry investičných programov Generali Investments CEE. Vaša investícia je zaradená do príslušnej fázy na základe vami stanoveného obdobia investovania (investičného horizontu). Po skončení tejto fázy sa automaticky presúva do fázy nasledujúcej. Vaše portfólio je navyše každoročne upravované do správnych investičných pomerov tak, aby maximalizovalo svoj prínos pri nižšej miere rizika - je rebalancované.

Zloženie portfólia

Typ fázyPočet rokovAkciové fondyGenerali Corporate Bonds FundGenerali Premium Conservative Fund 
Fáza 1 - DIP-EUR 40-13 100% - -
Fáza 2 - DVIP-EUR 12-9 75% 25% -
Fáza 3 - VIP-EUR 8-6 50% 25% 25%
Fáza 4 - KVIP-EUR 5-3 25% 45% 30%
Fáza 5 - KIP-EUR 2-1 - 50% 50%

DIP-EUR - Dynamický investičný program,DVIP-EUR - Dynamicko vyvážený investiční program, VIP-EUR - Vyvážený investičný program, KVIP-EUR - Konzervatívne vyvážený investičný program, KIP-EUR - Konzervatívny investičný program

Zloženie investičných inštrumentov - jednotlivé podielové fondy

 PKF-EURFKD-EURFSA-EURFRE-EURFNE-EURFKOM-EUR
Fáza 1 - - 25% 25% 35% 15%
Fáza 2 - 25% 20% 20% 25% 10%
Fáza 3 25% 25% 20% 15% 10% 5%
Fáza 4 30% 45% 15% - 10% -
Fáza 5 50% 50% - - - -

PKF-EUR: Generali Premium Conservative Fund, FKD-EUR: Generali Corporate Bonds Fund, FSA-EUR: Generali   Global Equity Fund, FRE-EUR: Generali Oil and Energy Industry Fund, FNE-EUR: Generali New Economies Fund, FKOM-EUR: Generali Commodity Fund

Zmeniť sny na skutočnosť nie je drahé.

Vstupný poplatok Investičného programu sa odvíja od výšky investovanej čiastky a fázy, v ktorej investujete. Ak si stanovíte cieľovú čiastku, potom si predplatíte poplatok podľa aktuálnej fázy a až do prekonania tejto čiastky už neplatíte žiadne ďalšie vstupné poplatky. Do tejto čiastky potom môžete investovať pravidelnými čiastkami aj jednorazovými vkladmi. Cieľovú čiastku si môžete kedykoľvek zvýšiť, poplatok zaplatíte len z rozdielu. Ak si cieľovú čiastku dopredu nenavŕšite, investície presahujúce jej výške budú spoplatnené ako jednorazové platby.

Príklady výpočtu vstupných poplatkov Investičného programu nájdete v sekcii PARTNER Invest v príkladoch.

Fáze 1

Stav ku dňu 17.09.2020

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.35 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 4.75 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 28.39 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -5.25 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -9.98 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -8.48 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.91 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.9 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 14.19 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -14.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 11.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 8.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -10.94 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 5.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 6.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -14.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 12.14 %
 

Fáze 2

Stav ku dňu 17.09.2020

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.86 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.68 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 19.89 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -3.17 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -6.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.01 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.7 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 6.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.22 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -10.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 8.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -5.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 6.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 9.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -10.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 10.16 %
 

Fáze 3

Stav ku dňu 17.09.2020

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.65 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 14.23 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -1.67 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -4.21 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -1.42 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 7.11 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -7.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 5.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 7.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -6.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 6.84 %
 

Fáze 4

Stav ku dňu 17.09.2020

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.05 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.84 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 9.66 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -0.59 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 0.99 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.33 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 8.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 6.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -5.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.54 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 6.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 12.45 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -3.92 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5.79 %
 

Fáze 5

Stav ku dňu 17.09.2020

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.32 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.78 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.72 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.24 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 0.88 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.29 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.1 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Cieľová čiastka

Príklad 1 Predplatenie cieľovej čiastky

Klient si nastavil tieto parametre:

 • štandardné nastavenie programu (počiatočná fáza = Fáza 1)
 • obdobie investovania: 30 rokov
 • cieľová čiastka: 14 400 EUR (40 EUR/mesiac)

Výpočet vstupného poplatku Investičného programu: 3,7% x 14 400 = 532,80 EUR

Príklad 2 Navŕšenie cieľovej čiastky

Klient sa v priebehu trvania programu rozhodol zvýšiť mesačné platby na 80 EUR/mesiac. Pre túto zmenu sa rozhodol v 7. roku pred koncom programu (Fáza 3).

 • Pôvodná cieľová čiastka: 14 400 EUR
 • Navŕšenie cieľovej čiastky o: 40 x 12 x 7 = 3 360 EUR

Výpočet vstupného poplatku Investičného programu: z rozdielu 3 360 EUR = 2,25% x 3 360 = 75,60 EUR

Poznámka: Ak si klient cieľovú čiastku dopredu nenavŕši, investície presahujúce jej výšku budú spoplatnené ako jednorazové platby.

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.