Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Trend 3

Výhody

  • Jednoduchá voľba doby trvania

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Investičná brzda

Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!

Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 3 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 3 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 3 rokov bude vaša investícia umiestená až v troch fondoch Generali Investments CEE. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.

Nevyhovuje vám 3-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 5, Trend 8.

Zloženie portfólia

Počet rokov do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Názov produktu: Trend 3
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: 3 roky
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061438/1111
Variabilný symbol platby: číslo Zmluvy
Minimálna  hodnota investície: 500 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0-1 %

Na akých princípoch Trend 3 pracuje?

Pozostáva z troch na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch Generali Investments CEE fondov:

Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.

Výkonnost produktu

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.56 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.97 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.96 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.55 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.21 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.66 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.26 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.62 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.31 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.43 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.51 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.2 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 3.98 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.