Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Trend Invest

Trend Invest prináša jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu, zabezpečiť si finančnú nezávislosť, splniť si svoje sny. Ukáže vám, že aj s bežnými príjmami môžete investovaním zarobiť, a že k veľkým sumám sa dá prepracovať prostredníctvom menších čiastok.

Výhody

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Minimálna pravidelná investícia už od 10 EUR mesačne

  • Online prístup prostredníctvom internetu 24 hodín denne

  • Investičná brzda

Predstavenie produktu

Trend Invest prináša jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu, zabezpečiť si finančnú nezávislosť, splniť si svoje sny. Ukáže vám, že aj s bežnými príjmami môžete investovaním zarobiť, a že k veľkým sumám sa dá prepracovať prostredníctvom menších čiastok.

Je to jednoduché. V prípade programu Trend Invest si stačí určiť:

  • aký ste typ investora
  • na ako dlhé obdobie chcete investovať
  • koľko chcete investovať

Investovať môžete:

  • pravidelne menšími čiastkami (od 10 EUR)

Záleží len na vás.

Technický popis

Názov produktu: Trend Invest
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: do 65 rokov veku klienta
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061462/1111
Variabilný symbol platby: potvrdenie o uzavretí produktu Trend Invest
Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Vstupní poplatky

Konzervatívny variant Fáze 11 Fáze 10 - 1
0 - 4999 EUR 3,25 % 3,50 %
5000 - 14999 EUR 3 % 3,25 %
15000 EUR a viac 2,80 % 3,00 %
Vyvážený variant Fáze 11 Fáze 10 - 1
0 - 4999 EUR 3,50 % 3,70 %
5000 - 14999 EUR 3,25 % 3,50 %
15000 EUR a viac 3 % 3,25 %
Dynamický variant Fáze 11 Fáze 10 - 1
0 - 4999 EUR 3,70 % 4 %
5000 - 14999 EUR 3,50 % 3,70 %
15000 EUR a viac 3,25 % 3,50 %

Na akých princípoch Trend Invest pracuje?

Pozostáva z jedenástich na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz) s vopred daným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Zloženie jednotlivých fáz sa mení v závislosti od investičného horizontu. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Vaša investícia je zaradená do príslušnej fázy na základe vami stanovenej doby investovania (investičného horizontu). Po skončení tejto fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný ako "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy. Cieľom je dosiahnuť zhodnotenie v priebehu dlhodobého investovania do dynamických fondov s uchovaním získanej hodnoty majetku v závere doby trvania produktu Trend Invest.

Zmeniť sny na skutočnosť nie je drahé.

Vstupný poplatok sa odvíja od výšky investovanej čiastky a od doby, v ktorej investujete. Ak si stanovíte cieľovú sumu, potom si predplatíte poplatok a až do prekonania tejto čiastky už neplatíte žiadne ďalšie vstupné poplatky. Do tejto čiastky potom môžete investovať pravidelnými čiastkami aj jednorazovými vkladmi. Cieľovú sumu si môžete kedykoľvek zvýšiť, poplatok zaplatíte len z rozdielu. Ak si cieľovú sumu vopred nenavýšite, investície presahujúce jej výšku budú spoplatnené ako jednorazové platby.

Zloženie portfolia

Konzervatívná varianta

Počet rokov do konca produktu Generali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund  Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
11 rokov a viac 0 % 40 % 60 %
10 rokov 0 % 35 % 65 %
9 rokov 0 % 30 % 70 %
8 rokov 0 % 25 % 75 %
7 rokov 0 % 20 % 80 %
6 rokov 0 % 15 % 85 %
5 rokov 0 % 10 % 90 %
4 roky 0 % 5 % 95 %
3 roky 0 % 5 % 95 %
2 roky 0 % 0 % 100 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Vyvážená varianta

Počet rokov do konca produktu Generali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund  Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
11 rokov a viac 20 % 80 % 0 %
10 rokov 20 % 70 % 10 %
9 rokov 20 % 60 % 20 %
8 rokov 20 % 50 % 30 %
7 rokov 20 % 40 % 40 %
6 rokov 20 % 30 % 50 %
5 rokov 15 % 25 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Dynamická varianta

Počet rokov do konca produktu Generali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund  Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
11 rokov a viac 100 % 0 % 0 %
10 rokov 80 % 10 % 10 %
9 rokov 60 % 20 % 20 %
8 rokov 50 % 20 % 30 %
7 rokov 40 % 20 % 40 %
6 rokov 30 % 20 % 50 %
5 rokov 20 % 20 % 60 %
4 roky 15 % 15 % 70 %
3 roky 5 % 5 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.14 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.94 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.77 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.41 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.98 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 7.54 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.45 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 9.42 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.82 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.27 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.61 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.11 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.87 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.61 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.99 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 7.06 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.3 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 8.7 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.57 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.71 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.81 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.45 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.57 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.15 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 7.99 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.82 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.07 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.75 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.29 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.17 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.46 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.1 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.99 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 7.29 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.92 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.05 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.68 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.13 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.76 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.84 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 6.61 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.29 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.02 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.62 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.98 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.36 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.13 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 5.17 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.69 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.12 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.56 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.97 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.96 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.55 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.21 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.66 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.26 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.62 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.31 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.66 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.26 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.62 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.31 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.43 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.51 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.2 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 3.98 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.43 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.51 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.2 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 3.98 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.24 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.01 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.36 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 11.73 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.76 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 14.28 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.55 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 20.67 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 4.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 5.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.24 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.2 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.87 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 10.75 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.38 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 13.14 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.2 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 18.85 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 4.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 7.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.75 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.02 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.15 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.73 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.65 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 9.8 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.01 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 12.03 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.86 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 17.11 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 4.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 7.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.21 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.28 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.11 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.6 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.31 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.87 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.64 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 10.96 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.53 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 15.43 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 6.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.92 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.54 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.53 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.06 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.46 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.97 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.97 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.27 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 9.91 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.2 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 13.81 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 6.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.62 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.76 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.33 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.63 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.91 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 8.89 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.88 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 12.25 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.89 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 5.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.38 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.45 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.99 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.14 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.17 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.03 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.42 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 7.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.54 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 10.42 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.58 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.31 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.01 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.94 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.72 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.99 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.92 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.75 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.2 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 8.64 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.67 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.27 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.62 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.56 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.97 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.96 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.55 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.01 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.21 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.66 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.26 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.62 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.31 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.43 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.51 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.2 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 3.98 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.38 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 6.44 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 15.08 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 7.05 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 15.49 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.92 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 26.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.83 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 10.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 7.98 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 6.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -2.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.28 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.62 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 5.58 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 13.26 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 6.11 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 14.07 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.49 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 23.21 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 4.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 9.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -6.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 6.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 5.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 1.27 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.24 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.71 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 11.47 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 5.16 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 12.67 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.06 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 19.96 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -5.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 5.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.57 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.13 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.98 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.1 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 10.12 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.5 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 11.45 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.68 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 17.53 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.29 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 7.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 5 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.1 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.72 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.5 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.8 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.85 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 10.24 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 3.3 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 15.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.87 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 3.03 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 6.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.35 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.06 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.46 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.9 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.5 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.2 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 9.06 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 12.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 5.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 3.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.31 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.79 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.2 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.31 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.23 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.56 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 7.9 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 10.75 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 2.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 5.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.92 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.97 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.21 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.03 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.01 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.85 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.19 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.07 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 6.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 2.23 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 8.97 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 2.23 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.39 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 2.43 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 2.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1.53 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.62 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.95 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 3.17 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.1 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.8 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 5.59 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.09 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.13 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -2 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.41 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.12 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.02 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.49 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.66 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 4.26 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.62 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.25 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 3.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.31 %
 

Stav ku dňu 27.07.2021

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.04 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.43 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.51 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.2 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.63 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.26 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 3.98 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.78 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 2.53 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2.16 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4.06 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2.4 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3.99 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11.05 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.24 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.