Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Trend Invest

Trend Invest prináša jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu, zabezpečiť si finančnú nezávislosť, splniť si svoje sny. Ukáže vám, že aj s bežnými príjmami môžete investovaním zarobiť, a že k veľkým sumám sa dá prepracovať prostredníctvom menších čiastok.

Výhody

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Minimálna pravidelná investícia už od 10 EUR mesačne

  • Online prístup prostredníctvom internetu 24 hodín denne

  • Investičná brzda

Predstavenie produktu

Trend Invest prináša jednoduchý spôsob, ako si vytvoriť dlhodobú finančnú rezervu, zabezpečiť si finančnú nezávislosť, splniť si svoje sny. Ukáže vám, že aj s bežnými príjmami môžete investovaním zarobiť, a že k veľkým sumám sa dá prepracovať prostredníctvom menších čiastok.

Je to jednoduché. V prípade programu Trend Invest si stačí určiť:

  • aký ste typ investora
  • na ako dlhé obdobie chcete investovať
  • koľko chcete investovať

Investovať môžete:

  • pravidelne menšími čiastkami (od 10 EUR)

Záleží len na vás.

Technický popis

Názov produktu: Trend Invest
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: do 65 rokov veku klienta
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061462/1111
Variabilný symbol platby: potvrdenie o uzavretí produktu Trend Invest
Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Vstupní poplatky

Konzervatívny variant Fáze 11 Fáze 10 - 1
0 - 4999 EUR 3,25 % 3,50 %
5000 - 14999 EUR 3 % 3,25 %
15000 EUR a viac 2,80 % 3,00 %
Vyvážený variant Fáze 11 Fáze 10 - 1
0 - 4999 EUR 3,50 % 3,70 %
5000 - 14999 EUR 3,25 % 3,50 %
15000 EUR a viac 3 % 3,25 %
Dynamický variant Fáze 11 Fáze 10 - 1
0 - 4999 EUR 3,70 % 4 %
5000 - 14999 EUR 3,50 % 3,70 %
15000 EUR a viac 3,25 % 3,50 %

Na akých princípoch Trend Invest pracuje?

Pozostáva z jedenástich na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz) s vopred daným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Zloženie jednotlivých fáz sa mení v závislosti od investičného horizontu. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Vaša investícia je zaradená do príslušnej fázy na základe vami stanovenej doby investovania (investičného horizontu). Po skončení tejto fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný ako "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy. Cieľom je dosiahnuť zhodnotenie v priebehu dlhodobého investovania do dynamických fondov s uchovaním získanej hodnoty majetku v závere doby trvania produktu Trend Invest.

Zmeniť sny na skutočnosť nie je drahé.

Vstupný poplatok sa odvíja od výšky investovanej čiastky a od doby, v ktorej investujete. Ak si stanovíte cieľovú sumu, potom si predplatíte poplatok a až do prekonania tejto čiastky už neplatíte žiadne ďalšie vstupné poplatky. Do tejto čiastky potom môžete investovať pravidelnými čiastkami aj jednorazovými vkladmi. Cieľovú sumu si môžete kedykoľvek zvýšiť, poplatok zaplatíte len z rozdielu. Ak si cieľovú sumu vopred nenavýšite, investície presahujúce jej výšku budú spoplatnené ako jednorazové platby.

Zloženie portfolia

Konzervatívná varianta

Počet rokov do konca produktu Generali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund  Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
11 rokov a viac 0 % 40 % 60 %
10 rokov 0 % 35 % 65 %
9 rokov 0 % 30 % 70 %
8 rokov 0 % 25 % 75 %
7 rokov 0 % 20 % 80 %
6 rokov 0 % 15 % 85 %
5 rokov 0 % 10 % 90 %
4 roky 0 % 5 % 95 %
3 roky 0 % 5 % 95 %
2 roky 0 % 0 % 100 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Vyvážená varianta

Počet rokov do konca produktu Generali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund  Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
11 rokov a viac 20 % 80 % 0 %
10 rokov 20 % 70 % 10 %
9 rokov 20 % 60 % 20 %
8 rokov 20 % 50 % 30 %
7 rokov 20 % 40 % 40 %
6 rokov 20 % 30 % 50 %
5 rokov 15 % 25 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Dynamická varianta

Počet rokov do konca produktu Generali Dynamic Balanced Fund Generali Premium Balanced Fund  Generali Corporate Bonds Fund (50%) a Generali Premium Conservative Fund (50%)
11 rokov a viac 100 % 0 % 0 %
10 rokov 80 % 10 % 10 %
9 rokov 60 % 20 % 20 %
8 rokov 50 % 20 % 30 %
7 rokov 40 % 20 % 40 %
6 rokov 30 % 20 % 50 %
5 rokov 20 % 20 % 60 %
4 roky 15 % 15 % 70 %
3 roky 5 % 5 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.11 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.05 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.32 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.21 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.65 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.39 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.83 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.01 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.07 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.11 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.04 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.25 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.93 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.51 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.55 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.88 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.2 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.06 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.12 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.03 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.17 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.66 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.37 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.7 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.94 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.39 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.69 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.05 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.13 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.03 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.1 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.39 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.24 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.85 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.99 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.73 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.04 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.14 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.02 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.02 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.12 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.1 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.04 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.77 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.76 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.04 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.15 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.01 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.95 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.85 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.97 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.15 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.09 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.95 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.8 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.03 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.88 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.59 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.13 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.02 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.81 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.01 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.81 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.01 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.99 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.74 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.99 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.74 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.41 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.64 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.89 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 9.69 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 5.11 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.01 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -0.87 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.24 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.39 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.63 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.72 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 9.03 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.8 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3.36 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.13 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.32 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.26 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.37 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.62 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.56 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.39 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.49 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.25 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.75 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.27 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.34 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.61 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.4 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.77 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.19 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.06 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.37 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.17 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.29 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.32 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.6 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.24 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.16 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.9 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.4 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.49 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.52 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.3 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.3 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.59 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.09 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.58 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.62 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.73 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.6 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.97 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.32 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.18 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.69 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.04 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.07 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.42 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.13 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.74 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.27 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.66 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.23 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.07 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.8 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.98 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.56 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.22 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.88 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.56 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.72 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.14 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.88 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.59 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.84 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.29 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.13 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.02 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.81 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.01 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.99 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.74 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.97 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -1.26 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.29 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.73 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.79 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -1.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.51 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.4 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 2 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.56 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.8 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.53 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 8.33 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.82 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -2.27 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.76 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.45 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.49 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 1.56 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -1.15 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.33 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.77 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.94 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.85 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.01 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.49 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 1.12 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.93 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.81 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 7.44 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.72 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -3.53 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.71 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.92 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.71 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.13 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.86 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.95 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.59 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.05 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.37 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -2.93 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.71 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.49 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.35 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.9 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.48 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.47 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -4.55 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.54 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.14 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.64 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.52 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.28 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.58 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.94 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 6.02 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.34 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.05 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.71 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.36 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.68 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.33 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.68 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.89 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 5.52 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 3.15 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -5.44 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -1.85 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -3.65 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.74 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.24 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.06 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.89 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.79 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.55 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.77 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.21 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.11 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.21 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.08 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.16 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.81 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.71 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.43 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.19 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.31 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.01 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 27.09.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.17 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0.99 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.74 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 4.09 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 2.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -6.58 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.24 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -4.48 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 2.5 %
 

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého súhrnný ukazovateľ rizika je 4 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.