Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Produktové skupiny

Zaradenie produktov do skupín
(podľa vyhodnotenia investičného dotazníka)

Každý investičný produkt z našej ponuky sme zaradili do jednej zo štyroch skupín v závislosti od toho, ako sme vyhodnotili ich náročnosť na dosiahnutú úroveň znalostí a skúseností investora, ktorú zisťujeme najmä prostredníctvom investičného dotazníka.

 

Aktívna ponuka

SkupinyProdukty v EURProdukty v CZK

Skupina 1

Produkty sú primerané aj pre investorov so žiadnymi alebo s veľmi malými znalosťami a skúsenosťami z oblasti investovania.

Generali Premium Conservative Fund

Konzervatívny investičný program

Konzervatívne portfólio
Trend 3
Trend Invest

Generali Fond konzervativní
Konzervatívny investičný program

Skupina 2

Produkty sú primerané pre investorov s aspoň základnými znalosťami a prípadne aj s malými skúsenosťami z oblasti investovania.

Generali Corporate Bonds Fund
Generali Corporate Bonds Fund - dividend class
Generali Emerging Europe Bond Fund
Generali Premium Balanced Fund
Generali Dynamic Balanced Fund
Vyvážený investičný program
Balancovaný investičný program
Vyvážené portfólio
Dynamické portfólio
PARTNER Invest
KASIČKA
Trend 5
Trend 8

Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond konzervativní balancovaný
Vyvážený investičný program
Dynamický investičný program
Akciový investičný program
Akciový investičný program - původní

Skupina 3

Produkty sú primerané pre investorov s pokročilými znalosťami a vlastnými skúsenosťami z oblasti investovania.

Rastový investičný program
Dynamický investičný program
Generali Sustainable Growth Fund
Generali Premium Dynamic Fund

Generali Fond globálních značek

 

Skupina 4

Produkty sú primerané pre investorov s pokročilými znalosťami a vlastnými skúsenosťami z oblasti investovania.

Tieto produkty sú určené ako doplnky portfólia. Ich podiel v portfóliu investora by nemal presiahnuť limit uvedený na internetových stránkach jednotlivých produktov.

Generali New Economies Fund
Generali Emerging Europe Fund
Generali Balanced Commodity Fund

Generali Fond farmacie a biotechnologie
Generali Fond ropy a energetiky
Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond zlatý
Generali Fond nemovitostních akcií
Generali Fond živé planety