Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Produktové skupiny

Zaradenie produktov do skupín
(podľa vyhodnotenia investičného dotazníka)

Každý investičný produkt z našej ponuky sme zaradili do jednej zo štyroch skupín v závislosti od toho, ako sme vyhodnotili ich náročnosť na dosiahnutú úroveň znalostí a skúseností investora, ktorú zisťujeme najmä prostredníctvom investičného dotazníka.

 

Aktívna ponuka

SkupinyProdukty v EURProdukty v CZK

Skupina 1

Produkty sú primerané aj pre investorov so žiadnymi alebo s veľmi malými znalosťami a skúsenosťami z oblasti investovania.

Generali Premium Conservative Fund

Konzervatívny investičný program

Konzervatívne portfólio
Trend 3
Trend Invest

Generali Fond konzervativní
Konzervatívny investičný program

Skupina 2

Produkty sú primerané pre investorov s aspoň základnými znalosťami a prípadne aj s malými skúsenosťami z oblasti investovania.

Generali Corporate Bonds Fund
Generali Corporate Bonds Fund - dividend class
Generali Emerging Europe Bond Fund
Generali Premium Balanced Fund
Generali Dynamic Balanced Fund
Vyvážený investičný program
Balancovaný investičný program
Vyvážené portfólio
Dynamické portfólio
PARTNER Invest
KASIČKA
Trend 5
Trend 8

Generali Fond korporátních dluhopisů
Generali Fond konzervativní balancovaný
Vyvážený investičný program
Dynamický investičný program
Akciový investičný program
Akciový investičný program - původní

Skupina 3

Produkty sú primerané pre investorov s pokročilými znalosťami a vlastnými skúsenosťami z oblasti investovania.

Rastový investičný program
Dynamický investičný program
Generali Sustainable Growth Fund
Generali Premium Dynamic Fund

Generali Fond globálních značek

 

Skupina 4

Produkty sú primerané pre investorov s pokročilými znalosťami a vlastnými skúsenosťami z oblasti investovania.

Tieto produkty sú určené ako doplnky portfólia. Ich podiel v portfóliu investora by nemal presiahnuť limit uvedený na internetových stránkach jednotlivých produktov.

Generali New Economies Fund
Generali Emerging Europe Fund
Generali Balanced Commodity Fund

Generali Fond farmacie a biotechnologie
Generali Fond ropy a energetiky
Generali Fond nových ekonomik
Generali Fond zlatý
Generali Fond nemovitostních akcií
Generali Fond živé planety