Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Aktuality

Zmena depozitára a administrátora pri fondoch s írskym domicilom

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať, že pri nižšie uvedených fondoch s írskym domicilom dochádza k zmene depozitára a administrátora. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v dôsledku vykonávania tejto zmeny môže v období od 25. 10. do 31. 10. 2017 dôjsť k zdržaniu vo vyrovnaní niektorých transakcií so zaknihovanými cennými papiermi týchto fondov. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ďakujeme za pochopenie.

Informácie o zmene depozitára a administrátora Generali Invest CEE plc 

Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s., ako distribútor zahraničného investičného fondu porovnateľného so štandardným fondom s názvom Generali Invest CEE plc (ďalej len „Fond“) informuje o zmene depozitára a administrátora Fondu: 

Nový depozitár Fondu:            

Société Générale S.A., prostredníctvom svojej pobočky v Dubline
IFSC House IFSC
Dublin 1
Ireland 

Nový administrátor Fondu:       

Société Générale Securities Services, SGSS (Ireland) Limited
IFSC House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Ireland 

Uvedené zmeny sú v súlade s írskym právom podmienené schválením Centrálnej banky Írska. Účinnosť zmien by mala nastať dňa 31. 10. 2017. 

Na území Českej republiky sú verejne ponúkané nasledujúce podfondy Fondu:

 • Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
 • Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
 • Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
 • Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
 • Dynamic Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
 • Global Equities Fund, Generali Invest CEE plc
 • Premium Dynamic Fund, Generali Invest CEE plc
 • Oil and Energy Industry Fund, Generali Invest CEE plc
 • New Economies Fund, Generali Invest CEE plc
 • Commodity Fund, Generali Invest CEE plc
 • Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plc

(ďalej len „podfondy“) 

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v dôsledku vyššie avizovanej zmeny (odovzdávania agendy) v časovom období od 25. októbra 2017 11.30 hod. do 31. októbra 2017 9.00 hod. (írskeho času) môže dôjsť k omeškaniu v realizácii alebo vyrovnaní niektorých transakcií so zaknihovanými cennými papiermi Fondu, resp. podfondov. 

Nové znenie prospektu Fondu (formou dodatku k prospektu) a príslušné oznámenia kľúčových informácií pre investorov budú uverejnené dňa 31. októbra 2017 na internetovej adrese http://www.generali-investments.cz a http://www.generali-invest-cee.cz.