Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Formuláre

Upozornenie:

V súvislosti s ukončením aktivít ČP INVEST, investičnej spoločnosti, a. s., organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, zaisťuje obsluhu investorov primárne Klientske centrum Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s.

Klientske centrum môžete kontaktovať v po – pia od 8.00 do 17.00 hod. na telefónnej linke +420 281 044 198.

V prípade, že si prajete zaevidovať na zmluve zmenu kontaktných údajov, prípadne urobiť výpoveď zmluvy, alebo podaťžiadosť o odkúpenie cenných papierov, prosím, použite príslušný formulár, ktorý zašlite s úradne overeným podpisom na adresu:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P. O. BOX 405
660 05 Brno
Česká republika

Nazov súboruPDF
Žiadosť o zmenu služieb
Čestné prehlásenie o daňovom rezidentstve investora fyzickej osoby
Výpoveď Zmluvy /Žiadosť o odkúpenie


Nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k podielnikom/majiteľom cenných papierov v súlade s § 144 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov zaisťuje spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.