Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Formuláre

Upozornenie:

V súvislosti s ukončením aktivít ČP INVEST investiční společnosti, a. s., organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, od 1. novembra 2015 zabezpečuje na území Slovenskej republiky všetky nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k podielnikom / majiteľom cenných papierov v súlade s § 144 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

Níže uvedený formulár Výpoveď Zmluvy / Žiadosť o odkúpenie cenných papierov je možné podávať v jednotlivých pobočkách UniCredit.

Zoznam pobočiek UniCredit Bank

Nazov súboruPDFvzor
Výpoveď Zmluvy /Žiadosť o odkúpenie  

V prípade, že si prajete zaevidovať na zmluve zmenu kontaktných údajov, prosím použite priložený formulár a zašlite ho s úradne overeným podpisom na adresu:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P.O. BOX 405
660 05 Brno

Nazov súboruPDFvzor
Žiadosť o zmenu služieb  
Čestné prehlásenie o daňovom rezidentstve investora fyzickej osoby  

 

Pre Výpoveď Zmluvy/Žiadosť o odkúpenie použite prosím služby kontaktnej banky.