Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Formuláre

Upozornenie:

V súvislosti s ukončením aktivít ČP INVEST, investičnej spoločnosti, a. s., organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, zaisťuje obsluhu investorov primárne Klientske centrum Generali Investments CEE, investičná spoločnosť, a.s.

Klientske centrum môžete kontaktovať v po – pia od 8.00 do 17.00 hod. na telefónnej linke +420 281 044 198.

V prípade, že si prajete zaevidovať na zmluve zmenu kontaktných údajov, prípadne urobiť výpoveď zmluvy, alebo podaťžiadosť o odkúpenie cenných papierov, prosím, použite príslušný formulár, ktorý zašlite s úradne overeným podpisom na adresu:

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
P. O. BOX 405
660 05 Brno
Česká republika

Nazov súboruPDF
Žiadosť o zmenu služieb
Čestné prehlásenie o daňovom rezidentstve investora fyzickej osoby
Výpoveď Zmluvy /Žiadosť o odkúpenie


Nevyhnutné opatrenia vo vzťahu k podielnikom/majiteľom cenných papierov v súlade s § 144 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov zaisťuje spoločnosť UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.