Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Kurzy fondov

Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.

Podielové fondy v EUR

Otvorené podielové fondy Denná
zmena (%)
Aktuální hodnota (EUR)

Generali Premium Conservative Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

2.68 / -1.42 / -0.8

11.1

as of 27.09.2023

Generali Premium Balanced Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.09

9.94 / -3.37 / -0.47

10.62

as of 27.09.2023

Generali Corporate Bonds Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

5.38 / -10.77 / -7.57

12.34

as of 27.09.2023

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

5.36 / -12.56 / -11.71

9.05

as of 27.09.2023

Generali Emerging Europe Bond Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.33

6.42 / -11.03 / -10.41

8.95

as of 27.09.2023

Generali Balanced Dynamic Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.36

8.73 / -1.53 / -2.4

10.96

as of 27.09.2023

Generali Sustainable Growth Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.43

11.54 / 17.27 / 19.15

20.78

as of 27.09.2023

Generali New Economies Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.1

14.2 / 9.16 / -2.92

9.65

as of 27.09.2023

Generali Emerging Europe Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.79

33.58 / 42.33 / 5.7

12.61

as of 27.09.2023

Generali Balanced Commodity Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

-11.46 / -0.55 / -31.89

3.63

as of 27.09.2023

Exportovať do …

Podielové fondy / investičné programy v CZK

Otvorené podielové fondy Denná
zmena (%)
Aktuální hodnota (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.04

6.24 / 3 / 6.85

1.3654

as of 27.09.2023

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.01

10.15 / -2.44 / 3.19

2.0591

as of 27.09.2023

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.01

14.24 / 3.34 / 7.62

1.8836

as of 27.09.2023

Generali Fond globálních značek

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.04

25 / 23.85 / 30.44

2.3497

as of 27.09.2023

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.52

12.98 / 20.83 / 20.44

2.3253

as of 27.09.2023

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 1.15

25.64 / 113.16 / 38.1

1.8903

as of 27.09.2023

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

18.68 / 13.73 / 4.55

0.8004

as of 27.09.2023

Generali Fond zlatý

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -1.97

14.73 / -14.33 / 33.97

0.6404

as of 27.09.2023

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -1.03

11.99 / 12.35 / -4.42

0.8787

as of 27.09.2023

Generali Fond živé planety

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.32

2.62 / 18.84 / 48.95

1.1185

as of 27.09.2023

Exportovať do …