Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete využívať len nevyhnutné cookies na stránke Generali Investments CEE. Na dosiahnutie čo najlepšieho užívateľského zážitku odporúčame povoliť všetky typy cookies. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Kurzy fondov

Vo vyhlasovaných kurzoch podielových listov je už započítaný aj príslušný poplatok za správu fondu, tzn. že tento poplatok sa už neodčíta od dosiahnutej hodnoty či výkonnosti fondu.

Podielové fondy v EUR

Otvorené podielové fondy Denná
zmena (%)
Aktuální hodnota (EUR)

Generali Premium Conservative Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

-2.74 / -2.39 / -2.65

11.01

as of 25.05.2022

Generali Premium Balanced Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

-15.5 / -3.56 / -2.83

10.3

as of 25.05.2022

Generali Corporate Bonds Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

-15.07 / -10.73 / -10.86

12.06

as of 25.05.2022

Generali Corporate Bonds Fund - dividend class

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

-15.08 / -14.75 / -14.84

8.84

as of 25.05.2022

Generali Emerging Europe Bond Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.23

-15.6 / -16.42 / -19.11

8.55

as of 25.05.2022

Generali Balanced Dynamic Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.27

-13.99 / 0.54 / 1.19

11.07

as of 25.05.2022

Generali Sustainable Growth Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.44

-6.16 / 24.52 / 24.37

20.72

as of 25.05.2022

Generali New Economies Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.51

-14.43 / 8.2 / -6.69

9.9

as of 25.05.2022

Generali Emerging Europe Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -1.16

-9.62 / -4.31 / -7.66

11.09

as of 25.05.2022

Generali Balanced Commodity Fund

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.45

11.14 / -4.67 / -17.92

4.49

as of 25.05.2022

Exportovať do …

Podielové fondy / investičné programy v CZK

Otvorené podielové fondy Denná
zmena (%)
Aktuální hodnota (CZK)

Generali Fond konzervativní

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0

-3.25 / -1.65 / -1.05

1.2737

as of 25.05.2022

Generali Fond korporátních dluhopisů

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.05

-13 / -8.15 / -7.5

1.8762

as of 25.05.2022

Generali Fond balancovaný konzervativní

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.08

-14.15 / -4.27 / -2.62

1.7025

as of 25.05.2022

Generali Fond globálních značek

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.76

-13.91 / 17.46 / 26.57

2.0844

as of 25.05.2022

Generali Fond farmacie a biotechnologie

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.25

5.05 / 29.6 / 29.1

2.2269

as of 25.05.2022

Generali Fond ropy a energetiky

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 1.81

37.77 / 40.57 / 47.48

1.7199

as of 25.05.2022

Generali Fond nových ekonomik

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.71

-15.1 / 7.42 / -4.12

0.766

as of 25.05.2022

Generali Fond zlatý

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 -0.75

-12.03 / 38.76 / 14.38

0.6881

as of 25.05.2022

Generali Fond nemovitostních akcií

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.72

-2.58 / 1.73 / 13.97

0.9857

as of 25.05.2022

Generali Fond živé planety

Výkonnosť fondu za 12 mesiacov…3 roky…5 rokov

 0.92

-4.93 / 35.93 / 42.48

1.1138

as of 25.05.2022

Exportovať do …