Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Prehľad bankových účtov

Prehľad bankových účtov EUR

Nová čísla bankových účtov s platnosťou od 1.1.2015

Otvorené podielové fondy v EURČíslo bank. účtu
Generali Premium Conservative Fund (PKF-EUR) 1290061155/1111
Generali Corporate Bonds Fund (FKD-EUR) 1290061163/1111
Generali Corporate Bonds Fund - dividend class  (DFKD-EUR)                      1290061171/1111
Generali Emerging Europe Bond Fund (FVED-EUR) 1290061198/1111
Generali Premium Balanced Fund (FBA-EUR) 1290061200/1111
Generali Balanced Dynamic Fund (FDB-EUR) 1290061219/1111
Generali Global Equity Fund (FGZ-EUR) 1290061227/1111
Generali Oil and Energy Industry Fund (FRE-EUR) 1290061235/1111
Generali Emerging Europe Fund (FVE-EUR) 1290061278/1111
Generali New Economies Fund (FNE-EUR) 1290061243/1111
Generali Commodity Fund (FKOM-EUR) 1290061251/1111
Investičné programy v EURČíslo bank. účtu
Konzervatívny investičný program (KIP-EUR) 1290061366/1111
Vyvážený investičný program (VIP-EUR) 1290061374/1111
Dynamický investičný program (DIP-EUR) 1290061382/1111
Individuálny investičný program (IIP-EUR) 1290061390/1111
PARTNER Invest (PAR-EUR) 1290061403/1111
Trend 3 (T3-EUR) 1290061438/1111
Trend 5 (T5-EUR) 1290061446/1111
Trend 8 (T8-EUR) 1290061454/1111
Trend Invest (TI-EUR) 1290061462/1111

 

Prehľad bankových účtov produktov Generali Investments CEE v CZK

Štandardná tuzemská platba v EUR (na bankové účty vedené v EUR)

Ak budete  investovať v EUR, pošlite peňažné prostriedky na nižšie uvedený bankový účet zvoleného Investičného programu alebo Fondu, ktorý je vedený v EUR v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., zaplatíte poplatky za tuzemskú platbu. Následnú menovú konverziu na CZK za vás automaticky uskutočníme my. Ako variabilný symbol uveďte číslo zmluvy.

Otvorené podielové fondy v CZK Číslo bank. účtu v EUR
Generali Fond konzervativní  (FKN-CZK) 1290061059/1111
Generali Fond korporátních dluhopisů  (FKD-CZK) 1290061008/1111
Generali Fond balancovaný konzervativní  (FBK-CZK) 1290061016/1111
Generali Fond globálních značek  (FGZ-CZK) 1290061024/1111
Generali Fond farmacie a biotechnologie  (FFB-CZK) 1290061032/1111
Generali Fond ropy a energetiky (FRE-CZK) 1290061067/1111
Generali Fond nových ekonomík  (FNE-CZK) 1290061040/1111
Generali Fond zlatý  (FZL-CZK) 1290061075/1111
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA-CZK) 1290061083/1111
Generali Fond živé planety  (FŽP-CZK) 1290061091/1111
Investičné programy Číslo bank. účtu v EUR
Konzervatívny investičný program (KIP-CZK) 1290061323/1111
Vyvážený investičny program  (VIP-CZK) 1290061307/1111
Dynamický investičný program (DIP-CZK) 1290061294/1111
Akciový investičný program  (AIP-CZK) 1290061286/1111
Individuálny investičny program (IIP-CZK) 1290061315/1111
PARTNER Invest 1290061331/1111

 

Zahraničná platba v CZK (na bankové účty vedené v CZK)

Ak budete  investovať priamo v CZK, pošlite peňažné prostriedky na nižšie uvedený bankový účet zvoleného Investičného programu alebo Fondu, ktorý je vedený v UniCredit Bank Česká republika, a to vo forme zahraničnej platby. Pri platbe nebude uskutočnená menová konverzia. Minimálny hodnota investície od 500 CZK. Platba v CZK zo Slovenskej republiky do Českej republiky má charakter zahraničnej platby. V rámci zahraničnej platby je nutné uviesť:

  • IBAN (číslo bankového účtu)
  • účel platby (avízo)
  • SWIFT kód

Ako účel platby (avízo) uveďte číslo zmluvy. SWIFT kód je pre všetky produkty Generali Investments CEE zhodný BACXCZPP. Pri produktoch Pravidelné investovania účel platby (avízo) oznámi Spoločnosť v potvrdení o uzatvorení zvoleného produktu. SWIFT kód je i pre tieto produkty zhodný BACXCZPP.

Otvorené podielové fondy v CZK  Číslo bank. účtu (IBAN)
Generali Fond konzervativní (FKN-CZK) CZ88 2700 0000 0001 0025 1106
Generali Fond korporátních dluhopisů (FKD-CZK) CZ96 2700 0000 0001 0085 1101
Generali Fond balancovaný konzervativní (FBK-CZK) CZ64 2700 0000 0001 0095 1102
Generali Fond globálních značek (FGZ-CZK) CZ89 2700 0000 0001 0185 1103
Generali Fond farmacie a biotechnologie (FFB-CZK) CZ55 2700 0000 0001 0005 1104
Generali Fond ropy a energetiky (FRE-CZK) CZ56 2700 0000 0001 0035 1107
Generali Fond nových ekonomik (FNE-CZK) CZ23 2700 0000 0001 0015 1105
Generali Fond zlatý (FZL-CZK) CZ24 2700 0000 0001 0045 1108
Generali Fond nemovitostních akcií (FNA-CZK) CZ89 2700 0000 0001 0055 1109
Generali Fond živé planety (FŽP-CZK) CZ42 2700 0000 0001 0095 1110
Investičné programy Číslo bank. účtu (IBAN)
Konzervatívny investičný program (KIP-CZK) CZ60 2700 0000 0005 8165 0000
Vyvážený investičný program (VIP-CZK) CZ48 2700 0000 0005 3145 0000 
Dynamický investičný program (DIP-CZK) CZ88 2700 0000 0005 0155 0000 
Akciový investičný program  (AIP-CZK) CZ08 2700 0000 0005 9045 0000
Individuálny investičný program (IIP-CZK) CZ03 2700 0000 0005 5175 0000
PARTNER Invest CZ48 2700 0000 0005 0235 0000

Čísla bankových účtov produktov skupiny Generali, na ktoré je možné realizovať odkupy cenných papierov sú:

Bankový účet produktu skupiny Generali je vedený u bankyÚČETIBAN
VÚB banka, a.s. 48134112/0200 SK3502000000000048134112
VÚB banka, a.s. 1913444559/0200 SK9102000000001913444559
VÚB banka, a.s. 1983747256/0200 SK9602000000001983747256
VÚB banka, a.s. 19-48134112/0200 SK2102000000190048134112
VÚB banka, a.s. 35-48134112/0200 SK9602000000350048134112
VÚB banka, a.s. 1697058257/0200 SK6202000000001697058257
VÚB banka, a.s. 99636112/0200 SK1102000000000099636112
VÚB banka, a.s. 1002008/0200 SK7802000000000001002008
VÚB banka, a.s. 88830112/0200 SK7602000000000088830112
VÚB banka, a.s. 2033009/0200 SK1402000000000002033009
VÚB banka, a.s. 1642183755/0200 SK5402000000001642183755
VÚB banka, a.s. 2172203858/0200 SK6602000000002172203858
VÚB banka, a.s. 2777523053/0200 SK7102000000002777523053
UniCredit Bank Slovakia, a.s. 6613577002/1111 SK8611110000006613577002
OTP banka Slovensko, a.s. 864319/5200 SK9252000000000000864319
OTP banka Slovensko, a.s. 936343/5200 SK0352000000000000936343
OTP banka Slovensko, a.s. 1473782/5200 SK5952000000000001473782
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 20022901/6500 SK7065000000000020022901
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 20022960/6500 SK2965000000000020022960
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 20151711/6500 SK3865000000000020151711
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 20250023/6500 SK1965000000000020250023
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 19-20022901/6500 SK5665000000190020022901
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 19-20022944/6500 SK5965000000190020022944
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 19-20022960/6500 SK1565000000190020022960
365.bank (Poštová banka, a.s. odštepný závod) 19-20151711/6500 SK2465000000190020151711
Slovenská sporiteľňa, a.s. 5031512386/0900 SK6109000000005031512386
Tatra banka, a.s. 2625004983/1100 SK1711000000002625004983