Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Informácie o vašom majetkovom účte

Majetkový účet podielnika je účet vedený v oddelenej časti evidencie Strediska cenných papierov (SCP), ktorú zriaďuje a obhospodaruje správcovská spoločnosť. Na tomto účte sú vedené vaše podielové listy v zaknihovanej (elektronickej) podobe.

Aby ste boli o svojej investícii včas a prehľadne informovaní, podáme vám informácie o stave vášho majetkového účtu v periódach a spôsobom, ktorý si sami určíte.

 

Informácie prostredníctvom / V periódachzaslania do Osobného mailboxu*písomný výpis
týždenne
mesačne
štvrťročne
na vyžiadanie
* Osobný mailbox nájdete na svojom majetkovom účte. O doručení správy do Osobného mailboxu budete informovaní prostredníctvom e-mailu, prípadne SMS.

V prípade, že bol v minulosti dojednaný písomný výpis v mesačnej či štvrťročné frekvenciu, je tento výpis zasielaný aj naďalej. V prípade dojednania písomného výpisu v inej frekvencii, bola táto frekvencia prevedená na štvrťročné zasielanie.

O zaslanie výpisov je možné takisto požiadať prostredníctvom infolinky +420 281 044 198 kedykoľvek v rámci prevádzkových hodín Klientskeho centra, t. j. pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 hodiny.