Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete využívať len nevyhnutné cookies na stránke Generali Investments CEE. Na dosiahnutie čo najlepšieho užívateľského zážitku odporúčame povoliť všetky typy cookies. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Informácie o vašom majetkovom účte

Majetkový účet podielnika je účet vedený v oddelenej časti evidencie Strediska cenných papierov (SCP), ktorú zriaďuje a obhospodaruje správcovská spoločnosť. Na tomto účte sú vedené vaše podielové listy v zaknihovanej (elektronickej) podobe.

Aby ste boli o svojej investícii včas a prehľadne informovaní, podáme vám informácie o stave vášho majetkového účtu v periódach a spôsobom, ktorý si sami určíte.

 

Informácie prostredníctvom / V periódachzaslania do Osobného mailboxu*písomný výpis
týždenne
mesačne
štvrťročne
na vyžiadanie
* Osobný mailbox nájdete na svojom majetkovom účte. O doručení správy do Osobného mailboxu budete informovaní prostredníctvom e-mailu, prípadne SMS.

V prípade, že bol v minulosti dojednaný písomný výpis v mesačnej či štvrťročné frekvenciu, je tento výpis zasielaný aj naďalej. V prípade dojednania písomného výpisu v inej frekvencii, bola táto frekvencia prevedená na štvrťročné zasielanie.

O zaslanie výpisov je možné takisto požiadať prostredníctvom infolinky +420 281 044 198 kedykoľvek v rámci prevádzkových hodín Klientskeho centra, t. j. pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 hodiny.