Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Mobilná aplikácia

Nezáleží na tom, kde práve ste a koľko je hodín. Prostredníctvom mobilnej aplikácie Generali Investments budete mať aktuálne informácie o svojich investíciách vždy po ruke priamo vo svojom chytrom telefóne. Táto zdarma dostupná služba vám umožní pohodlne sledovať rôzne aspekty súvisiace s vašimi podielovými fondmi.

Pohodlne priamo vo svojom mobilnom telefóne si môžete jednoducho

  • nastaviť vlastný profil a mať tak po ruke informácie iba na určité vybrané fondy, ktoré vás zaujímajú

  • sledovať kurzy jednotlivých zvolených investičných fondov vrátane vývoja v grafoch

  • zobraziť mobilný náhľad svojho majetkového účtu - na svoj majetkový účet sa môžete prihlásiť priamo z mobilného telefónu a mať tak detailný prehľad o svojich investíciách, uzatvorených produktoch, uskutočnených transakciách i nastavených službách, môžete pohodlne sledovať vývoj svojich investícií

  • sťahovať a prehliadať infolisty vami vybraných fondov s mesačnými súhrnnými informáciami

  • odoberať súhrnné mesačné komentáre o dianí na kapitálových trhoch z dielne portfólio manažérov Generali Investments CEE

  • nastaviť zasielanie upozornení v prípade nárastu alebo  poklesu hodnoty cenného papiera cez vami určenú hranicu (upozornenie je možné nastaviť aj na denné výkyvy a celú históriu pohybu je možné sledovať v grafe)

  • nájsť základnú pomoc v podobe modulu „Najčastejšie otázky“, kde máte po ruke i bankové účty jednotlivých fondov a informácie pre identifikáciu platieb

  • vytočiť priamou telefónnou voľbou klientskú linku

Aplikácia Generali Investments krok za krokom

phone1 sk

Úvodná obrazovka

Aplikácia vám prináša informácie o vašich podielových fondoch prehľadne na jednom mieste. Priamo vo vašom mobilnom telefóne, vždy po ruke. Vyberiete si iba tie informácie, ktoré vás zaujímajú.

Jednotlivé zobrazované moduly je  možné skryť či naopak zobraziť v rámci funkcie Nastavenia.

phone2 sk

Prehľad kurzov zvolených fondov

Aplikácia vám umožní prístup k denne aktualizovaným kurzom fondov, ktoré vás zaujímajú. Môžete si zvoliť, ktoré fondy chcete sledovať, a tie sa vám následne zobrazia s ich poslednou hodnotou kurzu a dennou zmenou.

Po označení fondu sa ďalej zobrazí jeho výkonnosť v niekoľkých časových rozpätiach.

tel-grafsk

Interaktívny graf výkonnosti

Historické zmeny výkonností fondov môžete sledovať aj na interaktívnom grafe a to v niekoľkých časových obdobiach. Postačí, keď v obrazovke s výkonnosťou fondu natočíte telefón do vodorovnej polohy.

phone4 sk

Kurzový alarm

Pre prípad vášho rozhodnutia k nákupu, prestupu či vyplateniu cenných papierov si môžete jednoducho nastaviť, aby sa vám pri spustení aplikácie zobrazila správa, keď kurz vami sledovaného fondu prekročí nastavené hranice, alebo keď denná zmena kurzu presiahne istú hodnotu.

Túto funkcionalitu nájdete v module „Výkonnosti a kurzy“ v rámci stránky „Prehľad kurzov“. Na nastavení kurzových alarmov sa presuniete pomocou ikonky trojuholníka (platforma Android) alebo odkazom Upozornenie (platforma iOS).

phone6 sk phone7 sk

Prehľad produktov


Aplikácia vám umožní sledovanie vývoja hodnoty produktov s denne aktualizovanými kurzy a dennú zmenou. Po označení produktu sa ďalej zobrazí jeho výkonnosť v niekoľkých časových rozpätiach. Vývoj hodnoty môžete tiež sledovať na interaktívnom grafe, a to v niekoľkých časových obdobiach. Postačí, keď v obrazovke s výkonnosťou produktu natočíte telefón do vodorovnej polohy.


Aplikácia tiež umožňuje pridanie jedného úplne individualizovaného produktu.

 

Náhľad na majetkový účet

Na svoj majetkový účet sa môžete prihlásiť priamo zo svojho mobilného telefónu, a to na základe štandardných prihlasovacích údajov, ktoré používate pre vstup cez webové rozhranie. Budete mať k dispozícii všetky funkcionality majetkového účtu, len v zobrazení upravenom pre mobilné zariadenia.

 

phone6 sk phone7 sk

Infolisty fondov

Modul "Infolisty" vám poskytne prístup k pravidelne vydávaným infolistom - prehľadom, ktoré obsahujú súhrnné mesačné informácie k jednotlivým fondom. V rámci tohto modulu si môžete sťahovať aj pravidelný mesačný report k dianiu na trhoch z dielne portfolio manažérov Generali Investments CEE.

Môžete si zvoliť, ku ktorým fondom si prajete infolisty sledovať. Toto nastavenie je možné neskôr jednoducho zmeniť.

Po výbere konkrétneho fondu sa vám zobrazí zoznam dostupných infolistov podľa dátumu vydania. Následne je možné infolist vo formáte PDF stiahnuť a otvoriť.

Podporované platformy

V súčasnej dobe je podporovanou platformou operačný systém mobilných telefónov iOS 11.0 (a vyššie) a operačný systém Android 5.0 (a vyššie).

Jazykové verzie

Aplikácia Generali Investments je aktuálne dostupná v českej a slovenskej jazykovej mutácii.