Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Moje Investície Online Plus

Nezáleží na tom, kde práve ste alebo koľko je hodín. Služba Moje Investície Online Plus vám umožňuje ľahké, rýchle a bezpečné ovládanie vášho majetkového účtu 24 hodín denne, 7 dní v týždni, vždy keď sa pripojíte na internet, a to zadarmo.

V pohodlí vášho domova alebo kancelárie môžete ľahko

  • zadávať výmeny medzi jednotlivými produktmi (v rámci jednej meny a spoločnosti)

  • zadávať a meniť nastavenia informačných služieb

  • zadávať a meniť nastavenia individuálneho investičného programu

  • zadávať a meniť kontaktné údaje

  • zadávať a meniť pravidelné odkupy a pravidelné výmeny

  • zadávať spätné odkupy z produktov

  • sledovať aktuálny stav a vývoj vašich investícií

  • sledovať aktuálny vývoj kurzov otvorených podielových fondov

  • kontrolovať, či už prebehli zadané transakcie (napr. nákup alebo odkup podielových listov)

  • prezrieť si a vytlačiť aktuálny výpis z vášho majetkového účtu< 

Akým spôsobom môžem službu ovládať?

Prostredníctvom autorizačných SMS

Prihlásenie na majetkový účet pomocí hesla pre prístup na osobné webové stránky. Každý zadaný pokyn podlieha autorizácii PIN-om prijatým prostredníctvom autorizační SMS na váš kontaktní telefón.

Aktivácia autorizačných SMS

Zriadenie služby prebieha na základe zaslania objednávacej SMS v tvare: kľúčové slovo (GIC) medzera číslo zmluvy (napr. GIC xxxxxxxxxx, tj.GICmedzeraxxxxxxxxxx) na tel. číslo +420 606 999 089.

Od 1. 7. 2016 je zriadenie tejto služby zadarmo, resp. za cenu štandardnej SMS podľa tarify mobilného operátora, ktorého využívate.

Objednávaciu SMS možno zaslať aj z iného telefónneho čísla, než je vaše kontaktné číslo vedené na majetkovom účte, ktoré bude slúžiť pre zasielanie Autorizačných SMS.

Potom bude ovládanie majetkového účtu prostredníctvom Autorizačných SMS aktivované, o čom dostanete informáciu už na kontaktný telefón vedený na vašom majetkovom účte.

Službu Moje Investície Online Plus prevádzkuje Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s., kontaktný email: info@generali-investments.cz , klientska linka: +420 281 044 198, viac info na www.platmobilem.cz.

Ovládanie prostredníctvom Autorizačných SMS

Pre prihlásenie treba poznať heslo pre prístup na osobné webové stránky a svoje klientske číslo, oboje uvedené v Potvrdení o uzavretí Zmluvy. Autorizácia zadania pokynu prebieha na základe PINu zaslaného prostredníctvom Autorizačnej SMS na váš kontaktný telefón vedený na majetkovom účte. Kontaktný telefón využívaný pre autorizačnú SMS možno zmeniť iba písomnou formou s úradne overeným podpisom. Zároveň Generali Investments CEE v prípade takto podaných žiadostí o spätné odkupy námatkovo telefonicky overuje u podielnika autenticitu príkazu.

Pomocou bezpečnostného certifikátu

Prihlásenie na majetkový účet pomocou bezpečnostného certifikátu, ktorého platnosť je 12 mesiacov. Od 1. 7. 2016 sú bezpečnostné certifikáty nahradené bezplatnými Autorizačnými SMS. Už sa teda nevydávajú ani neobnovujú, iba dobiehajú súčasné certifikáty, ktoré sú ešte v platnosti.

Ovládanie pomocou bezpečnostného certifikátu

Technické požiadavky

Softwarová platforma

MS Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 alebo XP Microsoft Internet Explorer 5.0 a vyššia alebo Netscape Navigator 6.1 a vyššia

Hardwarová konfigurácia

Minimálna - procesor Pentium 166 MHz, 48 MB RAM odporúčaná - procesor Pentium II alebo Celeron 400 MHz a rýchlejší, 128 MB RAM

Zaistenie bezpečnosti certifikátu

K stiahnutiu certifikátu je treba poznať nielen kódy prijaté poštou, ale aj niektoré osobné informácie uvedené v Potvrdení o uzavretí Zmluvy. Po inštalácii certifikátu si užívateľ sám zvolí heslá, ktorými sa bude certifikát spúšťať (nie sú teda vygenerované a zaslané "zvonku"). Autorizácia týmito heslami prebieha vždy iba v rámci konkrétneho PC - certifikát potom komunikuje cez internet šifrovane, po sieti sa žiadne heslá neposielajú. Zároveň Generali Investments CEE v prípade takto podaných žiadostí o spätné odkupy námatkovo telefonicky overuje u podielnika autenticitu príkazu.

Ovládanie majetkového účtu

Manuál na ovládanie majetkového účtu

Odhlásenie z vášho majetkového účtu

Pre odhlásenie z vášho majetkového účtu môžete použiť položku menu "Odhlásenie" alebo štandardným spôsobom zavrieť okno prehliadača. Podľa nastavenia vášho prehliadača je možné, že si prehliadač dočasne pamätá vami zadané prihlasovacie údaje. Pre bezpečné odhlásenie z vášho majetkového účtu odporúčame uzavrieť všetky aktuálne otvorené okná prehliadača webových stránok. Zabránite tým možnosti neoprávneného prístupu k vášmu majetkovému účtu.