Aktuality

01.07.2016 12:16

Zmeny v nastavení služieb – od 1. 7. 2016

Vážení klienti, dovoľujeme si vás informovať o zmenách v nastavení služieb, ktoré budú zavedené od 1. 7. 2016. Veríme, že toto zvýšenie komfortu a bezpečnosti uvítate.

30.03.2016 09:04

Plánovaná údržba systému: 2.4.2016

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že túto sobotu 2.4.2016 budú realizované úpravy našich systémov a moze dôjsť od 9 hodín ráno do večerných hodín k ich výpadkom.

17.03.2016 08:53

Plánovaná údržba systému: 17.3.2016

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že vo štvrtok 17.3.2016 vo večerných hodinách budú realizované úpravy našich systémov a moze dôjsť k ich výpadkom.

19.02.2016 10:37

Plánovaná údržba systému: 20.2.2016

Vážení klienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že túto sobotu 20.2.2016 v dopoludňajších hodinách dôjde k údržbe našich systémov.

04.02.2016 10:25

Generali Fond korporátnych dlhopisov – dividendová trieda: výplata dividendy

Generali Fond korporátnych dlhopisov – dividendová trieda vyplatí dividendu za rok 2015 vo výške 5,5 %. Fond vyplatí podielnikom už tretí krát podiel na dosiahnutom výnose fondu.