Investičné programy

Investičné programy predstavujú jednoduchý sposob, ako zhodnotiť peniaze bez zvláštnych nárokov na váš čas a znalosti. Stačí vedieť, na ako dlho chcete peniaze investovať a aký je váš postoj k investičnému riziku. Podľa toho je investovaná čiastka rozdeľovaná do vybraných fondov Generali Investments CEE.

Výhody investičných programov

  • jednou čiastkou viac fondov

  • finančné úspory

  • ďalšie zníženie rizika

  • široké investičné možnosti

  • stála informovanosť o vašej investícii

Každá čiastka, investovaná formou programu, je rozdeľovaná do určitých fondov podľa presne stanoveného pomeru. Výber fondov zodpovedá charakteristike programu, bližšie údaje nájdete v ich popisoch.

Konzervatívny investičný program

Konzervatívny investičný program je pripravený pre klientov, ktorí preferujú istotu budúcich výnosov, neradi podstupujú riziko a nemajú príliš čas sledovať svoje investície. Odporúčame investičný horizont: 2 - 3 roky

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Konzervatívny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061366/1111 (účet vedený v EUR)
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 50%
Generali Corporate Bonds Fund 50%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.24 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.28 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0.08 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 2.67 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.08 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 3.57 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 1.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 18.58 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0,24 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 11,05 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 3,99 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -2,40 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 4,06 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 2,16 %
 

Vyvážený investičný program

Je určený investorom, ktorí očakávajú väčší výnos pri určitom obmedzenom riziku. Vaša investícia bude rozložená rovnomerne do fondov peňažného trhu, dlhopisových aj akciových. Odporúčame investičný horizont: 3 - 5 rokov

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Vyvážený investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061374/1111
Zloženie programu výška investície
Generali Premium Conservative Fund 25%
Generali Corporate Bonds Fund 25%
Generali Global Equity Fund 20%
Generali Oil and Energy Industry Fund 15%
Generali New Economies Fund 10%
Generali Commodity Fund 5%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.42 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.05 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.36 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 9.92 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.51 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.88 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.95 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 16.57 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.11 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -6,30 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 8,95 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 7,67 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -1,10 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -1,53 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4,56 %
 

Dynamický investičný program

Bol vytvorený pre investorov, ktorých prioritou je maximalizácia výnosu. Tomuto cieľu sa podradzuje uloženie prostriedkov na dlhší čas - odporúčame minimálny investičný horizont 5 rokov a viac, čo znižuje mieru rizika. Investícia je umiestnená predovšetkým do akciových fondov.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program Dynamický investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061382/1111
Zloženie programu výška investície
Zloženie programu Výška investície
Generali Global Equity Fund 25%
Generali Oil and Energy Industry Fund 25%
Generali New Economies Fund 35%
Generali Commodity Fund 15%

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 19.01.2017

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.61 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.79 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 4.5 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 20.95 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.77 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -0.99 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.33 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 4.5 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.88 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -14,06 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 6,84 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 5,83 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0,62 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -10,94 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 8,33 %
 

Individuálny investičný program

Zostavte si investičný program podľa svojej vlastnej predstavy. Určite si sami, koľkými percentami v ňom majú byť zastúpené jednotlivé fondy.

 

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Investičný program  Individuálny investičný program
Mena investičného programu EUR
Číslo účtu pre investície 1290061390/1111