Tlačové správy

ČP INVEST uvádza na trh nový fond s chránenou hodnotou Garant 90

Praha (11. júna 2007) - ČP INVEST investiční společnost, a. s. prichádza na trh s novým click fondom Garant 90, ktorý pracuje na princípe chránenej úrovne. Fond svojou aktívnou investičnou stratégiou priebežne uzamyká 90 % najvyššej dosahovanej hodnoty podielového listu na dennej báze a obmedzuje tak riziko možnej straty. Predstavuje príležitosť pre klientov, ktorí preferujú obmedzenie rizika s možnosťou podielu na vývoji akciových trhov a počítajú s investičným horizontom 3 roky a dlhšie. Je formou chránenej, a napriek tomu dynamickej a likvidnej investície.

Fond je určený opatrnejším investorom, ktorí hľadajú investičný nástroj so zaistenou hodnotou, ktorý im prinesie vyšší výnos než klasické bankové produkty a zároveň nijako neobmedzuje likviditu ich investície. Na rozdiel od bežných zaistených fondov má klient k svojim peniazom prístup kedykoľvek. Nákup nie je obmedzený žiadnym upisovacím obdobím a do Garantu 90 je možné investovať nielen jednorazovo, ale aj formou programu pravidelných investícií," vysvetľuje generálny riaditeľ ČP INVEST Robert Hlava.

"Na konci každého dňa fond kontroluje svoju hodnotu, v prípade dosiahnutia nového historického maxima ju "zaklikne". Vďaka chránenej úrovni má klient zaistené, že hodnota jeho investície už nikdy nepoklesne pod 90 % tohto maxima - aj v prípade následného poklesu fondu zostane chránená hodnota investície zachovaná," dodáva Robert Hlava.