Komentár k 1.10.2015

Aj v septembri pokračovala vysoká volatilita na trhu energetických surovín. Ceny ropy počas mesiaca niekoľkokrát zmenili smer, avšak celkovo ropa stále zostáva v zostupnom kanáli. To bol okrem celkovej negatívnej nálady na akciových trhoch aj hlavný dôvod poklesu akcií z ropného a energetického sektora. Čo sa týka dopytu po rope, tak negatívne na ňu pôsobil zhoršený ekonomický výhľad a zdôraznenie rizík, s ktorými prišiel FED pri svojom menovo politickom zasadnutí. Stále takisto pretrváva strach z dôsledkov spomalenia čínskej ekonomiky. Na strane ponuky môžeme ďalej sledovať postupný ústup amerických producentov zo scény. Pokles ťažby v týždenných dátach už nevyzerá len ako krátkodobý výkyv a k tomu sa už nejakú dobu znižujú počty aktívnych vrtov. Ďalšími vplyvmi na cenu ropy boli pohyby akcií a dolára, a nakoniec v mesačnom vyjadrení poklesla o cca 10%. Na tento vývoj sa ropné spoločnosti snažia reagovať znížením investícií, predajom aktív, navýšením dlhu a prepustením zamestnancov. Na druhej strane sa najväčšie ropné spoločnosti snažia udržať rovnakú úroveň dividendy ako v predchádzajúcich rokoch, čo znamená atraktívny dividendový výnos. V priebehu mesiaca boli realizované predaje spoločností citlivé na cenu ropy nakupované utility s cieľom zvýšiť váhu spoločností s malou expozíciou na cenu ropy.