Komentár k 1.10.2015

Neistota ohľadom ekonomickej kondície Číny, inflácia padajúca pod vplyvom ceny ropy a oddialenie štartu sprísňovania menovej politiky v USA, všetky tieto faktory v septembri pôsobili v smere poklesu eurových úrokových výnosov. Inflácia v eurozóne podľa predbežných údajov v septembri klesla z +0,1 % na -0,1 %. Pokles bol ťahaný cenami energií, tj. padajúcou cenou ropy, zatiaľ čo jadrová inflácia zostala stabilná na úrovni 0,9 %. Celková inflácia zostane pod nulou podľa všetkého aj v októbri, v ďalších mesiacoch by ju ale mali bázické efekty na cenách energií vrátiť späť do kladných hodnôt. Vývoj však potvrdzuje, že prognóza inflácie z dielne ECB čelí rizikám v smere slabšieho rastu cenovej hladiny v eurozóne. ECB pri prezentácii svojej novej prognózy začiatkom septembra spomenula riziká vývoja ekonomík emerging markets s tým, že zatiaľ nie je možné robiť zásadné závery ohľadom dlhodobých dopadov na infláciu. Kombinácia vyššie uvedených faktorov tak naznačuje, že eurové úrokové swapy v dohľadnej dobe výraznejšie neporastú. Naopak: silnieť môžu špekulácie, že ECB predĺži/rozšíri svoj program nákupov dlhopisov. Pri nákupoch dlhopisov do fondu sme sa tento mesiac zamerali výhradne na korporátne dlhopisy z EÚ. Priemerný rating fondu zostáva na stupni BBB a durácia klesla na úroveň 0,80 roka.