Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Komentár k 1.9.2015

Utlmenie obáv ohľadom vývoja v Grécku a obnovenie emisnej aktivity na trhu vládnych dlhopisov krajín eurozóny dokázali vo svojom súhrne prevážiť nad vplyvom znepokojivých správ z Číny a nad poklesom ceny ropy. V auguste tak došlo k rastu eurových úrokových swapov: 10Y EUR swap vzrástol o viac ako 10bp, nad úroveň 1,10 %, zatiaľ čo 2Y EUR swap, ktorý je fakticky fixovaný politikou ECB, vzrástol len nepatrne a zostáva pod úrovňou 0,10 %. Sklon eurovej krivky (spread 10Y/2Y) vzrástol o viac ako 10bp a dostal sa nad úroveň 100bp. Výnos 10Y nemeckého Bundu vzrástol o 15bp na úroveň 0,80 % a zvýšili sa aj výnosy dlhopisov väčšiny krajín tzv. periférie eurozóny. Dáta z ekonomiky eurozóny sú aj naďalej pozitívne. V prvom rade stojí za zmienku, že HDP eurozóny si viedlo lepšie, ako sa predpokladalo podľa predchádzajúcich dát. Veľmi dobre sa v júli viedlo aj nemeckým exportom. Otázkou ale je, ako výrazne sa prejaví spomalenie v Číne, čo na dátach o priemyselnej výrobe a exportoch začne byť viditeľné až počnúc augustom. Ak sa bude riziko spomalenia hospodárskeho rastu eurozóny zvyšovať, môže ECB svoj program nákupov dlhopisov naozaj rozšíriť. Priemerný rating zostáva stabilný na stupni BBB- a celková durácia fondu poklesla na 0,77 roka.