Komentár k 1.10.2015

V septembri pokračovali akciové trhy vo zvýšenej volatilite, pretože augustový vývoj (prudký pokles akciových trhov iniciovaných devalváciou čínskeho Juanu) vyvolal veľa nových neistôt, hlavne mieru vplyvu čínskej ekonomiky na rozvinuté ekonomiky. Makroekonomické dáta z Číny pokračovali v negatívnych prekvapeniach, čo tlačilo akcie z rozvinutých trhov smerom nadol. Samotné čínske akcie sa však stabilizovali po vyhlásení tamojšieho ministra financií v tom zmysle, že vláda chce podporiť ekonomiku okrem iného reformovaním systému zdanenia a zvýšeniu výdavkov na infraštruktúru. Makroekonomické dáta z USA boli zmiešané, pričom tie negatíva brali investori z tej lepšej stránky a to že FED odloží prvé zvýšenie úrokových sadzieb. FED na zasadnutí v polovici mesiaca zvýšenie úrokových sadzieb naozaj odložil, avšak s hlavným odôvodnením v zmysle obáv z negatívnych externých vplyvov (nie však kvôli slabšiemu vývoju ekonomiky USA), čo v investoroch ďalej posilnilo už od augusta prítomné obavy z citlivosti ekonomiky USA na spomalenie čínskej ekonomiky. V druhej polovici mesiaca potom americké akciové trhy poklesli o 3%. Akciové trhy EÚ do značnej miery kopírovali vývoj v USA, naviac však boli negatívne zasiahnuté podvodom spoločnosti Volkswagen pri meraní emisií naftových motorov. V minulom mesiaci sme realizovali výhradne nákupy a navýšili tak podiel akcií o 1% na 95% NAV.