Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Profil spoločnosti

S účinnosťou od 1. 1. 2016 došlo k zápisu fúzie, zlúčením spoločnosti Generali Investments CEE, a.s. (zanikajúca spoločnosť) a spoločnosti ČP INVEST investiční společnost, a.s. (nástupníčka spoločnosť), do obchodného registra. Od tohto dátumu nesie spoločnosť nové meno Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Zlúčenie vyššie uvedených spoločností bolo schválené Českou národnou bankou. 


Generali Investments CEE poskytuje služby v oblasti kolektívneho investovania a investičného manažmentu. Na trhu pôsobí od roku 1991 (predtým ČP INVEST) a podľa aktuálnych údajov Asociácie pre kapitálový trh ČR je najväčšia  investičná spoločnosť pôsobiaca na českom trhu s objemom aktív pod správou v hodnote presahujúcej 290 miliárd Kč.

Generali Investments CEE ponúka komplexnú produktovú ponuku a služby individuálnym investorom i inštitúciám, a to ako v oblasti fondových produktov, tak aj v oblasti asset managementu. Vďaka silnému analytickému zázemiu tak môžeme poskytovať profesionálne služby v oblasti správy aktív fyzickým osobám, municipalitám, nadáciám a inštitucionálnym investorom, medzi ktoré patria najmä poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti a penzijní fondy.

Základnú ponuku individuálnym investorom tvoria české podielové fondy Generali Investments CEE (predtým ČP INVEST) vedené v CZK a írske podielové fondy Generali Invest CEE ponúkané v CZK a EUR, ktoré naša spoločnosť spravuje. Ponuku priamych investícií do širokej ponuky podielových fondov doplňuje ponuka produktov pravidelného investovania, investičných programov a produktov životného cyklu.

Generali Investments CEE je súčasťou skupiny Generali, jednej z najväčších svetových poisťovacích skupín s predpísaným poistným presahujúcim 74 miliárd eur (v roku 2015). S 76 tisícmi zamestnancov po celom svete a so 72 miliónmi klientov vo viac ako 60 krajinách zaujíma skupina Generali vedúce postavenie na trhoch západnej Európy. Stále významnejšiu pozíciu získava v Ázii a tiež v regióne strednej a východnej Európy. V 10 krajinách tohto regiónu je skupina Generali jedným z popredných poskytovateľov poistenia prostredníctvom holdingovej spoločnosti Generali CEE Holding B.V.

Základné údaje

Názov spoločnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Základný kapitál: 91 000 000 CZK
Vlastný kapitál v správe: 298,7 mld. CZK (k 30.9.2018)
Založená: 23.10.1991
Orgán dohľadu: Česká národní banka
Členstvo: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČO: 43 87 37 66
Zápis v obchodnom registri: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

 

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, ktorej obhospodarovateľom, investičným manažérom a výhradným distribútorom je Generali Investments CEE, a.s., je otvorenou investičnou spoločnosťou s variabilným kapitálom, registrovanou v Írsku ako inštitúcia pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov v súlade s nariadením UCITS.

Generali Invest CEE plc má štruktúru zastrešujúceho fondu s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými čiastkovými fondmi. Základnú ponuku tvorí 11 podfondov denominovaných v EUR, CZK a PLN s rôznymi investičnými stratégiami.

Základný kapitál: 300 000 EUR
Vlastný kapitál v správe: 264,5 mil. EUR (k 30.9.2018)
Založená: v roku 2009
Orgán dohľadu: Central Bank of Ireland
Členstvo: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

 

Generali Invest CEE plc, ktorej obhospodarovateľom, investičným manažérom a výhradným distribútorom je Generali Investments CEE, a.s., je otvorenou investičnou spoločnosťou s variabilným kapitálom, registrovanou v Írsku ako inštitúcia pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov v súlade s nariadením UCITS.

Generali Invest CEE plc má štruktúru zastrešujúceho fondu s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými čiastkovými fondmi. Základnú ponuku tvorí 11 podfondov denominovaných v EUR, CZK a PLN s rôznymi investičnými stratégiami.