Vami povolené cookies si môžete zablokovať TU.

Profil spoločnosti

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej tiež ako „Generali Investments CEE“ či „Spoločnosť“) je investičnou spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti kolektívneho investovania a správy aktív. Na trhu pôsobí od roku 1991 (predtým pod názvom ČP INVEST investiční společnost, a.s.) a  je jednou z najväčších investičných spoločností pôsobiacich v Českej republike aj v celom regióne CEE s objemom aktív pod správou v hodnote 353 miliárd CZK (podľa Asociácie pre kapitálový trh ČR – údaj platný k 30.6.2023).

Generali Investments CEE ponúka komplexnú produktovú ponuku a služby individuálnym investorom aj inštitúciám, a to tak v oblasti kolektívneho investovania, ako aj v správe aktív. Vďaka svojmu silnému analytickému zázemiu môže Spoločnosť poskytovať profesionálne služby v oblasti správy aktív najmä municipalitám, nadáciám a inštitucionálnym investorom, medzi ktorých patria prevažne poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti a dôchodkové fondy.

Základnú ponuku individuálnym investorom tvoria české podielové fondy Generali Investments CEE vedené v CZK a írske investičné fondy Generali Invest CEE plc ponúkané v CZK a EUR. Ponuku priamych investícií do investičných fondov doplňujú produkty pravidelného investovania, investičné programy a produkty životného cyklu.

Generali Investments CEE je súčasťou skupiny Generali, ktorá bola založená v roku 1831 a je jedným z najväčších globálnych poskytovateľov poistenia. Pôsobí v 50 krajinách a jej celkový príjem poistného v roku 2018 bol viac než 66 miliárd €. S takmer 71 000 zamestnancami obsluhujúcimi 61 miliónov zákazníkov má skupina vedúcu pozíciu v západnej Európe a stále významnejšie zastúpenie na trhoch strednej a východnej Európy aj Ázie. Ambíciou Generali je byť partnerom, ktorý klientov sprevádza po celý ich život a ktorý im vďaka bezkonkurenčnej obchodnej sieti ponúka inovatívne a personalizované riešenia. V Rakúsku, strednej a východnej Európe pôsobí skupina prostredníctvom Generali CEE Holdingu (so sídlom v Prahe) v 13 krajinách. Patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v regióne.

Základné údaje

Názov spoločnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Základný kapitál: 91 000 000 CZK
Vlastný kapitál v správe: 353 mld. CZK (k 30. 6. 2023)
Založená: 1991
Orgán dohľadu: Česká národní banka
Členstvo: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČO: 43 87 37 66
Zápis v obchodnom registri: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

 

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, ktorej obhospodarovateľom, investičným manažérom a výhradným distribútorom je Generali Investments CEE, a.s., je otvorenou investičnou spoločnosťou s variabilným kapitálom, registrovanou v Írsku ako inštitúcia pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov v súlade s nariadením UCITS.

Generali Invest CEE plc má štruktúru zastrešujúceho fondu s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými čiastkovými fondmi. Základnú ponuku tvorí 11 podfondov denominovaných v EUR, CZK a PLN s rôznymi investičnými stratégiami.

Základný kapitál: 300 000 EUR
Vlastný kapitál v správe: 352,9 mil. EUR (k 30. 6. 2023)
Založená: v roku 2009
Orgán dohľadu: Central Bank of Ireland
Členstvo: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

 

Generali Invest CEE plc, ktorej obhospodarovateľom, investičným manažérom a výhradným distribútorom je Generali Investments CEE, a.s., je otvorenou investičnou spoločnosťou s variabilným kapitálom, registrovanou v Írsku ako inštitúcia pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov v súlade s nariadením UCITS.

Generali Invest CEE plc má štruktúru zastrešujúceho fondu s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými čiastkovými fondmi. Základnú ponuku tvorí 11 podfondov denominovaných v EUR, CZK a PLN s rôznymi investičnými stratégiami.