Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Profil spoločnosti

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej tiež ako „Generali Investments CEE“ či „Spoločnosť“) je investičnou spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti kolektívneho investovania a správy aktív. Na trhu pôsobí od roku 1991 (predtým pod názvom ČP INVEST investiční společnost, a.s.) a  je jednou z najväčších investičných spoločností pôsobiacich v Českej republike aj v celom regióne CEE s objemom aktív pod správou v hodnote presahujúcej 329 miliárd CZK (podľa Asociácie pre kapitálový trh ČR – údaj platný k 30.9.2022).

Generali Investments CEE ponúka komplexnú produktovú ponuku a služby individuálnym investorom aj inštitúciám, a to tak v oblasti kolektívneho investovania, ako aj v správe aktív. Vďaka svojmu silnému analytickému zázemiu môže Spoločnosť poskytovať profesionálne služby v oblasti správy aktív najmä municipalitám, nadáciám a inštitucionálnym investorom, medzi ktorých patria prevažne poisťovacie a zaisťovacie spoločnosti a dôchodkové fondy.

Základnú ponuku individuálnym investorom tvoria české podielové fondy Generali Investments CEE vedené v CZK a írske investičné fondy Generali Invest CEE plc ponúkané v CZK a EUR. Ponuku priamych investícií do investičných fondov doplňujú produkty pravidelného investovania, investičné programy a produkty životného cyklu.

Generali Investments CEE je súčasťou skupiny Generali, ktorá bola založená v roku 1831 a je jedným z najväčších globálnych poskytovateľov poistenia. Pôsobí v 50 krajinách a jej celkový príjem poistného v roku 2018 bol viac než 66 miliárd €. S takmer 71 000 zamestnancami obsluhujúcimi 61 miliónov zákazníkov má skupina vedúcu pozíciu v západnej Európe a stále významnejšie zastúpenie na trhoch strednej a východnej Európy aj Ázie. Ambíciou Generali je byť partnerom, ktorý klientov sprevádza po celý ich život a ktorý im vďaka bezkonkurenčnej obchodnej sieti ponúka inovatívne a personalizované riešenia. V Rakúsku, strednej a východnej Európe pôsobí skupina prostredníctvom Generali CEE Holdingu (so sídlom v Prahe) v 13 krajinách. Patrí tak medzi troch najväčších poisťovateľov v regióne.

Základné údaje

Názov spoločnosti: Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Sídlo: Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, Česká republika
Základný kapitál: 91 000 000 CZK
Vlastný kapitál v správe: 329 mld. CZK (k 30. 9. 2022)
Založená: 1991
Orgán dohľadu: Česká národní banka
Členstvo: Asociace pro kapitálový trh České republiky
Depozitár: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IČO: 43 87 37 66
Zápis v obchodnom registri: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1031
FATCA GIIN: GFYUYY.00069.ME.203

 

Generali Invest CEE plc

Generali Invest CEE plc, ktorej obhospodarovateľom, investičným manažérom a výhradným distribútorom je Generali Investments CEE, a.s., je otvorenou investičnou spoločnosťou s variabilným kapitálom, registrovanou v Írsku ako inštitúcia pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov v súlade s nariadením UCITS.

Generali Invest CEE plc má štruktúru zastrešujúceho fondu s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými čiastkovými fondmi. Základnú ponuku tvorí 11 podfondov denominovaných v EUR, CZK a PLN s rôznymi investičnými stratégiami.

Základný kapitál: 300 000 EUR
Vlastný kapitál v správe: 247,9 mil. EUR (k 30. 9. 2022)
Založená: v roku 2009
Orgán dohľadu: Central Bank of Ireland
Členstvo: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES, SGSS (IRELAND) LIMITED
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A (DUBLIN BRANCH)
FATCA GIIN: GFYUYY.00072.ME.372

 

Generali Invest CEE plc, ktorej obhospodarovateľom, investičným manažérom a výhradným distribútorom je Generali Investments CEE, a.s., je otvorenou investičnou spoločnosťou s variabilným kapitálom, registrovanou v Írsku ako inštitúcia pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov v súlade s nariadením UCITS.

Generali Invest CEE plc má štruktúru zastrešujúceho fondu s oddelenými záväzkami medzi jednotlivými čiastkovými fondmi. Základnú ponuku tvorí 11 podfondov denominovaných v EUR, CZK a PLN s rôznymi investičnými stratégiami.