Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Premium Balanced Fund

Úplný název: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.24%

12.24

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je jedným z troch profilových fondov, ktorý je charakteristický tým, že plynulo mení váhu akciovej a dlhopisovej zložky v portfóliu, a dokáže tak veľmi rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na kapitálových trhoch. Fond je vhodný pre klientov, ktorí vyhľadávajú vyvážený pomer medzi výnosom a rizikom a hodlajú investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 5 rokov. Portfólio fondu sa skladá z akciovej a dlhopisovej časti, pričom v neutrálnej alokácii dosahuje podiel akciovej zložky zhruba 40 %. Akcie sú široko regionálne a sektorovo diverzifikované. Dlhopisová časť portfólia je mixom korporátnych dlhopisov s vyšším výnosovým potenciálom a štátnych dlhopisov s nižším rizikom. Priemerná durácia dlhopisovej časti portfólia nepresahuje 7 rokov.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Moderný nástroj pre tých, ktorí preferujú vyvážené portfólio 

  Vďaka profesionálnej správe a zázemiu skupiny Generali vám v každom okamihu nastavujeme optimálnu váhu akcií a dlhopisov v portfóliu tak, aby sme maximalizovali výnos s ohľadom na (trhové) riziká.
 • Flexibilná investičná stratégia

  Podiel akcií a dlhopisov plne odráža aktuálnu situáciu na kapitálových trhoch a výhľad portfólia manažéra. V priaznivom období obsahuje portfólio viac akcií, naopak, v časoch neistoty je situácia opačná.
 • Vyšší výnosový potenciál

  Podiel akciovej zložky nie je limitovaný, takže v prípade priaznivých podmienok na kapitálových trhoch dokáže fond využiť výnosový potenciál akcií a dosahovať lepšie výsledky. 
 • Zabezpečenie menového rizika

  Menové riziko je zabezpečované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Premium Balanced Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Balanced Fund 
Zameranie fondu: balancovaný
Založený: 3.12.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061200/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00BGLNMD67
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

0 - 3 999 EUR - 3,00 %
4 000 - 19 999 EUR - 2,60 %
20 000 - 39 999 EUR - 2,20 %
40 000 EUR a viac - 1,80 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 2,10 %
Manažérsky poplatok*:

1,75 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

 

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 12.24 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.41 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.75 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.82 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 10.87 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 4.17 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 13.97 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 4.45 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 19.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 3.57 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2020 5.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 8.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -4.26 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 4.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 -0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.2 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.