Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Premium Conservative Fund

Úplný název: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

11.33

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je vhodný pre všetkých klientov, ktorí uprednostňujú nižšie riziko a sú ochotní investovať svoje prostriedky minimálne na obdobie 1 roka. Fond investuje prevažne do štátnych a podnikových dlhopisov s nízkym rizikom kolísania ceny. Likvidná časť majetku je investovaná do nástrojov peňažného trhu. Očakávaná miera zhodnotenia sa pohybuje nad úrovňou sporiacich účtov a termínových depozitných produktov. Fond je riadený aktívne.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu ?

  • Potenciál vyššieho zhodnotenia než pri bankových produktoch

    Fond obvykle prekonáva v krátkom období úroveň čistých výnosov z bežných účtov, termínovaných vkladov v bankách a pod.
  • Dostupná finančná rezerva

    V prípade potreby budete mať finančné prostriedky k dispozícii obvykle do piatich pracovných dní.
  • Minimálne investičné riziko

    Fond investuje prevažne do bezpečných inštrumentov, napr. pokladničné poukážky a štátne dlhopisy.
  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplý názov fondu: Premium Conservative Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Premium Conservative Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061155/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B4361325
Mena fondu: EUR
Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičního programu: 1 %
Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 0,49 %
Manažérsky poplatok*:

0,20 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 11.33 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.09 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 0 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 0 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 0.89 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 0.89 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.3 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 0.8 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 0.16 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov 12.62 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. 1.2 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 1.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.5 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0.63 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 1.36 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 2.91 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 5.86 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 0.6 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 0 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.