Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Emerging Europe Bond Fund

Úplný název: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

0%

10.05

Hodnota podielového listu
k 27.07.2021

Fond je vhodný pre skúsených investorov, ktorých cieľom je zvyšovať hodnotu svojho kapitálu investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe a v Spoločenstve nezávislých štátov, ktorí sú si zároveň vedomí možností návratnosti svojich investícií a rizík spojených s takými typmi investícií, okrem iného aj výkyvov menových kurzov. Tento fond je určený investorom, ktorí počítajú s investičným horizontom min. 5 rokov a sú ochotní akceptovať riziko a volatilitu spojené s investovaním do dlhových nástrojov rozvíjajúcich sa trhov. Významne sú v portfóliu zastúpené predovšetkým Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko a Turecko.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

  • Potenciál vyšších výnosov dlhopisov - Dlhopisy v týchto krajinách ponúkajú vyššie výnosy než vo vyspelých krajinách.

  • Skupina Generali má silné analytické pokrytie celého regiónu strednej a východnej Európy.

  • Možnosť vyššieho výnosu vďaka posilňovaniu lokálnych mien - Konvergencia regiónu na ekonomickú úroveň západoeurópskych ekonomík spravidla vedie v dlhodobom horizonte k posilňovaniu lokálnych mien.

  • Diverzifikácia portfólia  

    Dlhopisy z tohto regiónu poskytujú veľmi atraktívny výnosový potenciál a nachádzajú sa v inom prostredí menovej politiky, čo môže vylepšiť diverzifikáciu vášho osobného portfólia.

  • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplný názov fondu: Emerging Europe Bond Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Emerging Europe Bond Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Založený: 26.2.2013
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061198/1111
Audítor:

KPMG Audit, Dublin, Írsko 

ISIN: IE00B956BY68
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

1 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
Celková nákladovosť (TER): 1,63 %
Manažérsky poplatok*:

1,50 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 27.07.2021

Vlastný kapitál na podielový list 10.05 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac -0.5 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace -0.2 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -1.37 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -2.71 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku -1.08 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -0.59 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -0.2 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -1.18 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -0.24 %
Výkonnosť fondu za 10 rokov N/A %
Výkonnosť fondu za 10 rokov p.a. N/A %
Výkonnosť fondu za rok 2020 -3.61 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 4.46 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -3.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.95 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 4.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 5.71 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -5.59 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 -1.6 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.