Používame cookies, aby sme Vám ponúkli ten najlepší uživateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, predpokládame, že Vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke Generali Investments CEE. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?

Pokračovať

Generali Corporate Bonds Fund

Úplný název: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc

Původní název fondu

-0.07%

13.88

Hodnota podielového listu
k 17.09.2020

Fond je vhodný pre menej konzervatívnych investorov, ktorí môžu uložiť svoje voľné finančné prostriedky najmenej na obdobie 3 rokov a hľadajú vyšší výnos, než aký ponúka domáci trh dlhopisov. Portfólio fondu obsahuje kvalitné korporátne dlhopisy najmä z krajín strednej a východnej Európy, kde má skupina Generali silné analytické pokrytie. Menové riziko je tu zabezpečované. Vďaka kreditnému riziku je výška zhodnotenia spravidla vyššia než pri štátnych dlhopisoch. Citlivosť portfólia na pohyb úrokových sadzieb je nízka.

Stupeň rizika

Investičný horizont

Zhodnotenie

Prečo investovať do Fondu?

 • Predpoklad vyššej výnosnosti

  Firemné dlhopisy majú všeobecne vďaka kreditnému riziku vyšší požadovaný výnos, než je to pri štátnych dlhopisoch. Cieľom je vyhľadávať dlhopisy s nadpriemerným ziskovým potenciálom a prijateľnou mierou rizika. Krátkodobo však nie je možné vylúčiť zvýšené kolísanie trhov.
 • Nízka citlivosť na pohyb úrokových sadzieb

  Fond je charakteristický tým, že do portfólia zaraďuje dlhopisy s krátkou lehotou do splatnosti. Vďaka prémii za kreditné riziko nie je nutné vyhľadávať dlhopisy s dlhšou lehotou splatnosti s vyšším výnosom, pri ktorých však hrozí riziko vyššieho kolísania vďaka pohybu trhových úrokových sadzieb. 
 • Dôkladná diverzifikácia

  Fond starostlivo rozkladá svoje investície v rámci regiónov, sektorov a emitentov. Portfólio fondu obsahuje približne 50 titulov. Tento prístup výrazne obmedzuje vplyv kreditného rizika, ktoré je spojené s investíciou do korporátnych dlhopisov.
 • Zaistenie menového rizika

  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva  k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Minimálna hodnota investície: 10 EUR

Úplý názov fondu: Corporate Bonds Fund, Generali Invest CEE plc
Marketingové označenie fondu: Generali Corporate Bonds Fund 
Zameranie fondu: dlhopisový
Dátum založenia: 27.5.2009
Depozitár: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A., Dublin, Írska republika
Číslo bankového účtu: 1290061163/1111
Audítor: Ernst & Young Dublin, Írska republika
ISIN: IE00B4362Q21
Mena fondu: EUR
Vstupný poplatok / Vstupný poplatok Investičného programu:

1 %

Minimálna hodnota investície:

10 EUR

Uvedená odporúčaná minimálna hodnota investície pre investovanie prostredníctvom Investičného programu. Prospekt môže stanoviť nižšiu hodnotu minimálne investície.

Výstupný poplatok: 0 %
 Celková nákladovosť (TER): 1,87 %
Manažérsky poplatok*:

1,60 %

*Odmena za riadenie (Management Fee). Odmena za správu je vo výške max. 0,07% z majetku fondu ročne, min.  27 500 EUR ročne. Odmena za riadenie a za správu je zahrnutá v celkovej nákladovosti (TER).

Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 %

Výkonnosť fondu

Stav ku dňu 17.09.2020

Vlastný kapitál na podielový list 13.88 EUR
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.43 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 1.91 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 3.97 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.76 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.87 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 2.13 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 0.71 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 8.52 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 1.65 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 3.3 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 -1.77 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 1.35 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 3.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 6.51 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -4.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 4.93 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 16.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -0.1 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 5 %

Graf


Stiahnuť hodnoty v …tabuľke  

Rizikové upozornenie S investíciou do investičných nástrojov je vždy spojené riziko kolísania jej hodnoty, návratnosť investovaných prostriedkov preto nie je v žiadnom prípade zaručená. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pre úplnu informáciu prosím pred investíciou vždy prepočítajte štatút príslušného fondu, kde nájdete výpočet rizík spojených s investiciou. Štatúty fondov, prospekt fondov a predaj kľúčových informácií sú dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali-investments.sk, a to v českom jazyku, u zahraničných fondov môže byť prospekt v anglickom jazyku, a v listinnej podobe v sídle a na kontaktnom mieste spoločnosti a ďalej tiež u zmluvných partnerov, kde vám taktiež ochotne poskytnú všetky ďalšie informácie.
Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.