Aby sme Vám poskytli čo najlepší užívateľský zážitok, používame na stránke Generali Investments CEE súbory cookie. Ak budete pokračovať bez zmeny Vášho nastavenia, budete tieto súbory cookie pre Váš komfortný pohyb na stránke využívať. Samozrejme, nastavenia súborov cookie si môžete kedykoľvek upraviť. Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac? Chcete sa o súboroch cookie dozvedieť viac?

Nevyhnutná Funkčné Analytická Pokračovať

Trend 5

Výhody

  • Jednoduchá voľba doby trvania

  • Daňovo efektívny prestup medzi fázami produktov

  • Vďaka diverzifikovaným balancovaným fondom je vyvážený pomer možného rizika a potenciálneho výnosu

  • Investičná brzda

Nový produkt životného cyklu si poradí s akoukoľvek jednorazovou investíciou!

Máte k dispozícii voľné finančné prostriedky? Trend 5 sa vám o ne postará. Ide o produkt životného cyklu zložený z 5 na seba nadväzujúcich fáz. Počas nasledujúcich 5 rokov bude vaša investícia umiestená až v štyroch fondoch Generali Investments CEE. Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií.

Nevyhovuje vám 5-ročný investičný horizont? Vyskúšajte naše ďalšie produkty Trend 3, Trend 8.

Zloženie portfólia

Počet rokov do konca produktuGenerali Dynamic Balanced FundGenerali Premium Balanced FundGenerali Premium Conservative Fund (50%) a Generali Corporate Bonds Fund (50%)
5 rokov 10 % 30 % 60 %
4 roky 10 % 20 % 70 %
3 roky 0 % 10 % 90 %
2 roky 0 % 5 % 95 %
1 rok 0 % 0 % 100 %

Stupeň rizika - SRI

Investičný horizont

Zhodnotenie

Názov produktu: Trend 5
Mena produktu: EUR
Doba trvania produktu: 5 rokov
Číslo bankového účtu pre investície: 1290061446/1111
Variabilný symbol platby: číslo Zmluvy
Minimálna hodnota investície: 500 EUR
Vstupný poplatok: 0 %
Výstupný poplatok: 0-2 %

Na akých princípoch Trend 5 pracuje?

Pozostáva z piatich na seba nadväzujúcich modelových portfólií (fáz), s vopred stanoveným zložením. Každá fáza trvá jeden rok a je v nej zastúpený iný podiel zo štyroch fondov:

Vaše investície sú postupne automaticky presúvané do konzervatívnejších investičných stratégií. Po skončení aktuálnej fázy sa automaticky presúva do nasledujúcej fázy.

Pri prechode medzi jednotlivými fázami dochádza k úprave zloženia konzervatívnych a dynamických fondov s tým, že ku koncu doby trvania celého produktu sa podiel konzervatívnych fondov zvyšuje až na 100 %. Tento princíp nazývaný "investičná brzda" smeruje k tomu, aby ku koncu doby trvania produktu už hodnota majetku nepodliehala vysokej volatilite, ktorá je typická pre dynamické fondy.

Výkonnost produktu

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.78 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 4.18 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 2.24 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -8.69 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.86 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -7.98 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.73 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -6.25 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.28 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.13 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.54 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.77 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.93 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -8.34 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.64 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -8.04 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.76 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -6.5 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.33 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0.14 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 1.06 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 3.1 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.57 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -7.47 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.17 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -8.17 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.8 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -6.89 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.42 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.02 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.94 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.91 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.42 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -7.3 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.07 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -8.2 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.81 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -7.01 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.44 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 -0.01 %
 

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 25.01.2023

Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.83 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 2.72 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov 1.27 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov -7.13 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 0.96 %
Výkonnosť fondu za 3 roky -8.23 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. -2.82 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov -7.13 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. -1.47 %
Výkonnosť fondu za rok 2022 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2021 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2020 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2019 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2018 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2017 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2016 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2015 0 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 0 %
 

Rizikové upozornenie
Toto je propagačná správa. Hodnota investície môže v priebehu obdobia trvania investície kolísať, a ak nie je uvedené inak, návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená. Výkonnosť v minulosti nie je zárukou výkonnosti budúcej. V niektorých prípadoch môže byť výnos pre investora zvýšený či znížený v dôsledku kolísania menových kurzov. Hodnota cenných papierov vydávaných fondom, ktorého syntetický ukazovateľ rizika je 5 alebo vyšší, sa môže vyznačovať značnou kolísavosťou. Podrobné informácie vrátane informácií o poplatkoch a rizikách a investičnej stratégii nájdete v oznámení kľúčových informácií pre investorov v slovenskom jazyku a/alebo v štatúte/prospekte príslušného fondu v slovenskom jazyku, pri fondoch s domicilom v Írsku v anglickom jazyku. Dokumenty sú dostupné elektronicky na internetových stránkach spoločnosti Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (ďalej len „GIC“) www.generali-investments.cz . Informácie o právach investora sú uvedené v slovenskom jazyku v dokumente Informácie o spoločnosti, ktorý je k dispozícii tu. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícii v sídle spoločnosti, na jej kontaktnom mieste a u zmluvných partnerov spoločnosti. V prípade fondov s domicilom v Írsku môže obhospodarovateľ rozhodnúť o zrušení opatrení prijatých s cieľom ponúkania.

Kompletné rizikové upozornenie nájdete TU.